go up

 

Vi får flere og flere spørsmål om svømmetilbud for mennesker med utviklingshemning – og muligheten for å kunne være med på Landsstevnet og også andre stevner!! 

Flere spørsmål tyder på økt interesse! Flott!!  På av spørsmålene vi har fått, har vi samlet litt informasjon. Er det noe du savner(fortsatt lurer på etter å ha lest gjennom det vi har av informasjon, send spørsmål til kristin@svomming.no.

 

 1. Hvem kan være med på Landsstevnet?
  • Alle som er trygge i vann og kan svømme minst 25 meter kan være med på Landsstevnet.
  • Utøveren må ikke være medlem av en svømmeklubb tilsluttet NSF for å kunne delta på stevnet. Vi gjør oppmerksom på at utøvere/deltakere som ikke er medlem av klubb i Norges Svømmeforbund og ikke har gyldig lisens, heller ikke er dekket gjennom forsikringsordningen som ligger i lisensen. For mer informasjon om lisens/forsikringer, se NSFs hjemmeside, https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens/
 2. Klasser 
  Alle med utviklingshemning konkurrere i klasse S 14. Dette er klassebetegnelsen som brukes over hele verden. Det kan være store nivåforskjeller i denne klassen. For å gjøre det mer rettferdig, har vi derfor nasjonalt delt inn i flere klasser, ut i fra hvor fort en svømmer. Det er utarbeidet en egen tabell med tidskrav på de ulike øvelsene som svømmes på Landsstevnet. Dette kan også benyttes på andre stevner (med unntak av enkelte større stevner og mesterskap).

   • Rekruttklasse CA
    – Dette er klassen for de som ikke er kjent med eller behersker svømmereglene, for eksempel de som er med på sitt første stevne.
    – En må klare å svømme 25 m uten hjelp bruk av hjelpemidler under svømming
    – Det er ingen dømming i denne klassen
    – 25 m-øvelser er kun i klasse CA
    – Alle andre øvelser kan også svømmes i klasse CA
   • Approberte klasser CB-CC-CD
    – Utøvere som er mer erfarne og er kjent med de nødvendige svømmereglene, kan svømme i de approberte klassene CB-CC-CD
    – Ved påmelding skal en oppgi påmeldingistid for hver enkelt øvelse – og en blir da plassert i klasse ut i fra dette. Det vil si at en kan svømme i ulike klasser på de ulike øvelser – og klassene en svømte i  på fjorårets Landsstevne, kan endres til årets stevne – ut i fra hvor fort en svømmer.
 3. Klassifisering
  • Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser innen paraidrett mest mulig rettferdige. Klasse S14 er klassen for utviklingshemmede – og klassifisering her innebærer kun en bekreftelse fra fastlege/helsepersonell på ut utøver har en utviklingshemning.
   Se nærmere informasjon om klassifisering på denne siden.
 4. Lisens
  • Alle utøvere som skal være med på approberte stevner (ikke rekruttstevner) i regi av NSF, må ha starlisens (se lenken over). Unntaket er altså Landsstevnet, men da altså med de presiseringer som er over.
 5. Svømmeregler og dømming
  Alle utøvere som deltar på stevne, skal bli tatt på alvor og skal få mest mulig lik og rettferdig behandling.  Det er mange utøvere som trener godt og er kjent med nødvendig regelverk. Disse utøverne svømmer da i de approberte klassene, der det er dømming ut i fra de til enhver tid gjeldende svømmeregler.

  • Approbert klasse betyr at det skal svømmes i henhold til de til enhver tid gjeldende svømmeregler. Det er ingen unntak fra svømmereglene for utøvere i klasse S 14 som svømmer i de approberte klassene CB-CC-CD.Norge bruker de samme svømmereglene som brukes internasjonalt. Samme regelverk brukes også på Special Olympics World Games (verdens største idrettsarrangement for mennesker med utviklingshemning)
  • Klasse CA er en ren rekruttklasse der det ikke er dommere / der dommerne er tilstede på bassengkanten, men svømmerne blir ikke dømt ut ifra svømmereglene.
 6. Stafetter på Landsstevnet
  • Stafetter svømmes i CA-klassen, dvs at utøvere ikke blir disket for feil i svømmingen.
  • Det er premiering til de tre beste lag i hver øvelse
  • Stafett er gøy og det viktigste med stafett 
  • Utøvere som er med her, må klare å svømme 50 m.
  • LAG kan være / Et stafettlag kan bestå av:
   – Klubblag
   – Utøvere fra flere klubber – husk at det må være navn på laget (bruk fortrinnsvis navn på en av klubbene)
   – Når flere lag går sammen om å danne lag, skal en unngå å “toppe” lagene (å toppe et lag betyr at man tar de raskeste utøverne fra flere klubber og setter dem på samme lag)!
 7. www.medley.no 
  • Dette er NSF sin side for alt som har med konkurranser å å gjøre. Her er det bl.a. oversikt over stevner, over ulike rekorder, kontaktinformasjon til klubber og oversikt over utøvere med lisens.
  • For alle parautøvere som er klassifisert, vil utøvers klasser være registrert. Når denne utøver melder seg på stevne, vet stevnearrangør og dommere utøvers klasse. Vi gjør her oppmerksom på at for utøvere med utviklingshemning er det Klasse S14 som er registrert. Underklassene CB-CC-CD er basert på tidsintervaller, dvs at en må melde seg på med tid – og blir plassert i klasse ut i fra dette. Tidsintervaller som gjelder for Landsstevnet, er i invitasjonen til Landsstevnet. 
X