go up

Trener/Lederkonferansen 2019

Konferansen arrangeres 6. – 8. september på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Trener/Lederkonferansen er en arena for motivasjon, læring og erfaringsutveksling – og passer for ALLE klubber, uavhengig av størrelse og ambisjonsnivå. Vi har en tanke om at alle kan lære av alle, små klubber kan lære av store og store kan like gjerne lære noe av de små klubbene, og også på tvers av grener. 

Det arrangeres Trenerkonferanse for svømming, stup, vannpolo og synkron! Det arrangeres Lederkonferanse for alle grener! I tillegg er det mulig å være med på Oppvarmingsseminar fredag formiddag.

Denne siden vil oppdateres med foredragsholdere, årets temaer og program etter hvert som det blir klart. Hold av helgen og meld deg på årets happening!

Foto: Øyvind Thorsen

Foredrag og foredragsholdere (oppdateres fortløpende)

JON MORTEN MELHUS OG MORTEN ERIKSEN-DEINOFF (FELLES): Forfatterne av boken “Fiks fotballen” har god erfaring som rådgivere innen kultur og ledelse. Foredraget har de kalt “Hvem er vi, hvem er du, hvem er jeg? Suksesskriterier for klubber i Norges Svømmeforbund”. Duoen skal besvare spørsmålene: Hva gjennomsyrer og særpreger klubben og vil påvirke utøveren i negativ eller positiv retning? Hva slags oppførsel, vaner og verdier hersker i styret, ledelsen, hos utøverne? Om å prestere og hvordan legge tilrette for det? Hvordan redusere frafall? Og har klubben en Trener A eller en Trener B? Melhus er rådgiver innen begeistring og begeistringsledelse, har innehatt mange lederstillinger, blant annet ved Den Norske Opera, og er en godt benyttet foredragsholder og entertainer. Eriksen-Deinoff har lang erfaring med skreddersydd trening for den enkelte virksomhet innen blant annet endringsledelse, hensiktsmessig lederatferd og muntlig kommunikasjon. Han har ledererfaring blant annet fra Posten Norge og Ford Motor Norge.

ROBIN DALE OEN (FELLES): Den tidligere internasjonale svømmeren kommer til konferansen for å snakke om “Kulturbygging”. Innenfor Norges Svømmeforbund er han coach inn mot landslaget og elitesenteret i Bergen. Han er grunnlegger og driver stiftelsen og friluftssenteret “The Dale Oen Experience”, som legger til rette for at barn og unge kan oppleve utfordring og mestring gjennom naturopplevelser. Ideen fikk han sammen med broren Alexander, og han iverksatte drømmen etter brorens bortgang. Dale Oen skal holde avslutningsforedraget på årets konferanse.

PAVLO “PASHA” ROZENBERG (TRENERKONFERANSEN STUP): “Pasha”, som han ofte blir kalt, er en tidligere internasjonal stuper som har konkurrert internasjonalt under det tyske flagget. Han har ukrainsk, spansk, og tysk bakgrunn fra sin far og trenerlegende som, Boris Rozenberg. Pasha er nå landslagstrener i Sveits som har oppnådd flere spektakulære resultater de siste årene. På konferansen skal han holde innlegg om blant annet styrketrening for stupere og coaching av unge utøvere.

MARIT BREIVIK (OPPVARMINGSSEMINAR): Vårt oppvarmingsseminar “Nettverk for kvinnelige svømmetrenere” får besøk av Olympiatoppens sommeridrettssjef, assisterende toppidrettssjef, og tidligere landslagstrener som skal dele av sine erfaringer. Breivik tok seks mesterskapsgull, fem sølv, og to bronse som trener for håndballandslaget for kvinner fra 1994 til 2009. Hennes lederskap er preget av involvering og medvirkning. Breivik har vært et forbilde for å få flere kvinner inn i idretten som ledere og trenere. Les mer under Oppvarmingsseminar.

HEIDI HARALDSEN (TRENERKONFERANSEN): Haraldsen kommer med foredraget “Ingen dans på roser- Motivasjonsprosesser blant unge eliteutøvere i idrett og kunst”. I sitt doktorgradsprosjekt ved Norges idrettshøgskole ved forskningssenter for barne- og ungdomsidrett har hun forsket på hva som gjør at noen sliter mer enn andre med prestasjonspress og angst. Det finnes for eksempel ulike triggere og buffere i mennesket (mentalitet, tankesett) og i treningskulturen utøveren er en del av (trenerstil, sosialt m.m.) Foredraget vil fokusere på “faresignaler” og hva som trigger en prestasjonshverdag som gjerne inneholder mange “kostnader” for utøveren. Haraldsen vil fortelle oss hvilke faresignaler treneren må være oppmerksom på, samt fokus på egen trenerrolle. Hvilken betydning har relasjon, kommunikasjon og treningsmiljø for at utøveren skal kunne klare å prestere sitt beste?

DAG ANDRÉ NILSEN (TRENERKONFERANSEN): Nilsen kommer med foredraget «Trenerens betydning for å utvikle vekst-mentalitet hos utøvere». Han er høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet og skriver doktorgrad innen «Mindsets in youth sport» ved Norges idrettshøgskole. Formålet med doktorgradsprosjektet er å undersøke hvordan trenere kan etablere et treningsmiljø som fremmer unge utøveres resiliens og tro på at idrettslige ferdigheter kan utvikles. Nilsen er fagkonsulent for idrettspsykologi ved Olympiatoppen Innlandet og har erfaring fra å jobbe med både trenere og utøvere.

TROND STIKLESTAD (LEDERKONFERANSEN): Stiklestad er utdannet siviløkonom og sosiolog og skal holde foredrag om hvordan klubben skaper godt omdømme, og kan gjøre seg attraktiv for både nye medlemmer, kommune og andre aktører. Han er førstelektor ved NTNU, Handelshøyskolen og tilknyttet institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI i Trondheim. Stiklestad underviser i fagfeltene strategi, ledelse, forretningsutvikling og innovasjon både på bachelor og masternivå. Stiklestad har erfaring fra en rekke bedriftsinterne kurs og lederutviklingsprogrammer for både private og offentlige virksomheter.

Fredag før selve konferansen starter

Fredag kl. 1000-1500 blir det holdt tre ulike “Oppvarmingsseminarer” før konferansestart fredag kveld. Velg mellom:

Seminar 1: kl 1000-1500: Kurs i økonomistyring v/Tone Holm Dagsvold

Kurset egner seg for styret og daglig ledelse. Innhold:

  • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
  • Hvilke regnskapsregler gjelder?
  • Budsjett og budsjettoppfølging
  • Regnskap og bokføring
  • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
  • Ansatte i et idrettslag?
  • Merverdiavgift
  • Gaverapportering
  • Grasrotandelen
  • Tilskuddsordninger
  • Ressursbank

Seminar 2: kl 1000-1130: Nettverk for kvinnelige svømmetrenere (kan kombineres med seminar 3)

Vi ønsker kvinnelige trenere på alle nivåer, uavhengig av små eller store ambisjoner, velkomne! Vi får besøk av selveste Marit Breivik som skal dele av sine erfaringer. 

Seminar 3: kl 1230-1500: Kommunikasjon rundt mat, kropp og vekt v/Sunn idrett

Seminaret vil gå gjennom temaene:

  • Idrett og spirseforstyrrelser
  • Hvordan ta den vanskelige samtalen?
  • Hva kan du som trener gjøre om en av utøverne har utfordringer knyttet til mat/kropp/vekt?
  • Hvilket ansvar har du som trener?
  • Hvordan bygge en god kultur rundt ernæring og mat innad gruppen din?

 

I tillegg gjennomfører vi følgende ekstra tilbud (gratis):

“Introduksjon til Norsk Svømming kl 1600-1700”, “Introduksjon til bruk av tryggivann.no” kl 1500-1700, og “Samling for trenere og ledere i klubber med landslagssvømmere” kl. 1500-1700.

Konferansepriser

Enkeltrom med helpensjon fredag-søndag        Kr       3 500
Dobbeltrom med helpensjon fredag-søndag     Kr       2 900
Trippelrom med helpensjon fredag-søndag       Kr       2 700
Dagpakke med lunsj fredag-søndag                    Kr       1 500
Middag fredag                                                         Kr          400
Middag lørdag                                                          Kr         500

Oppvarmingsseminar (fredag)                              Kr         600  (Kr 900 om du ikke skal delta på resten av konferansen.)

 

Kr 300 i rabatt ved påmelding før 1. juni.

Ungdom 18-25 år får 50% rabatt.

Ved påmelding etter fristen (21. august) faktureres 500 kr i tillegg.

 

Betaling for konferansen
Konferanseavgiften faktureres etterskuddsvis. Det sendes en samlefaktura til klubb/krets i etterkant av konferansen.

Påmelding

Trykk for link til påmelding!

Frist: 21. august 

Gebyr for sen påmelding, se Priser.

Det er 18-års aldersgrense for å være med på konferansen.
Konferansen er kun åpen for deltakere tilsluttet Svømmeforbundets medlemsklubber.

Dato: 6. – 8. september, 2019

Tid:

 • Konferansen åpner fredag 6. september kl 17.30 og avsluttes søndag 8. september kl 14.00
 • Oppvarmingsseminar går fredag kl 10.00-15.00

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Gardermoen

Det er enkel ankomst med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

Spørsmål: 

Ingrid Lægreid

E-post: IngridEikestol.Laegreid@svomming.no

Tlf 482 77 364

Konferansen starter fredag kl 1730 og blir avsluttet søndag kl 1400. Detaljert program vil bli vedlagt under.

X