go up

Nordisk barne- og ungdomskonferanse i Danmark

Helgen 15.-17. September 2017 deltok tre representanter fra Norges Svømmeforbund på den fellesidrettslige konferansen Nordic children and youth sports conference i Snekkersten, Helsingør i Danmark.

Dette var den 8. gang konferansen ble gjennomført, og målet med denne konferansen er å utveksle erfaringer, få nye ideer og inspirasjon til å utvikle idretten i vårt land, slik at barn og ungdom får et best mulig idrettstilbud.

I år var det med 8 forskjellige idretter fra land i Norden. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Åland var landene som deltok, og idrettene som var med var Amerikansk fotball, friidrett, badminton, basketball, klatring, innebandy, svømmeidrett og bordtennis.

Tema for årets konferanse var suksesshistorier fra barn og ungdomsidrett. Hva fungerer – og hvorfor? I tillegg var det flere andre tema som hvordan ungdomskulturen er i dag, utdanning av trenere, konkurranseformer, økonomi i idrett, bygging av fremtidens klubb i Lego, hvordan forbund jobber med utvikling, og mye mer.

Fra Norges Svømmeforbund deltok visepresident Inger Haraldsen, ansatt på forbundskontoret Cathrine Aa Dalen, og ungdomsrepresentanten var Sara Skaslien Paulsen, som jobber som leder av kursavdelingen i OI-svømming.

 

Fellesforedrag

Et av fellesforedragene var av Vidar Halldorsson, professor i sosiologi på Universitet på Island. Dette var et spennende foredrag om idrettens rolle i samfunnet, og hvordan man kan bygge karakter gjennom idrett. Vidar dro mange paralleller til Islandsk lagidrett, som i dag har hatt mye suksess.

Forskning på ungdom vier at det har vært store positive effekter av idrettsdeltagelse på barn og ungdom på Island de siste 20år. For 20 år siden hadde 42 % av islandske 15åringer vært fulle de siste 30 dagene. I 2017 var dette kun 5 %. Samtidig i denne perioden har antall barn og ungdom som deltar i organisert idrett økt. Det interessante er at ungdom som deltar i uorganisert idrett, har samme alkoholvaner som de som ikke deltar i noe idrett. Les gjerne mer om studien her.

Halldorsson mente at idretten må fokusere mer på å bygge karakter, ha fokus på verdiene idretten kan gi barn og ungdom. Han legger vekt på at vi som trenere og klubber må ha like mye fokus på å bygge den mentale og den sosiale delen, som den fysiske.

Et annet interessant fellesforedrag var av Sören Östergaard, forsker på Center for youth studies, Frederiksberg, Danmark. Östegaard hadde fokus på hvordan idretten i dag kan være en pause fra det digitale presset samfunnet legger på ungdom. Han snakket om Generasjon FOMO (Fear of missing out), og at for ungdom i dag har det perfekte blitt det normale. ”They behave well but the don´t feel good”.

Idretten kan være med på å hjelpe ungdom å få en pause fra dette perfekte jaget. Ungdom ønsker også kontakt med andre voksne. Her kan treneren bli en viktig rollemodell. Han så også på hvorfor ungdom ønsker å delta i idrett, og her svarte de fleste ”for å lære en ny ferdighet eller å forbedre seg”. Ungdom ønsker å lære noe nytt, og også at det finnes en progresjon.

Andre suksesshistorier

Vi ble også inspirert av andre forbund, blant annet det finske svømmeforbundet som har en spennende konkurranse kalt Rollo. Dette er en konkurranse for jenter 10-11år og gutter 11-12 år. De møtes for en tre dagers konkurranse, og etterpå er det 4 dager sommerleir med trening i alle mulige vannidretter, aktivitet på land og i naturen, og man bor på skole med andre utøvere fra andre klubber. Sosialt fokus, og mestring i andre typer idretter er viktig. Les mer om konkurransen her.

Dansk svømmeunion har et spennende prosjekt om Tweens – barn i alderen 8-12 år, og hvordan få denne aldersgruppen til å delta i aktivitet i klubber. Les mer om prosjektet her.

Svenske Simforbundet har hatt stor suksess med Poolkampen, som er vannpolo for barn.  Dette har vi i Norge også brukt som inspirasjon til Minipolo. Poolkampen har fungert bra, og mange klubber har begynt med vannpolo. Andelen barn som spiller vannpolo har økt mye de siste fem årene. Les mer på www.poolkampen.se.

I tillegg til disse konkrete foredragene og prosjektene som inspirerte oss, var det flere mindre foredrag og work-shops, med tema som økonomi som barriere i idretten, forskjellige måter å arrangere morsomme konkurranser, idrett for inaktive barn og utdanning for trenere i forskjellige idretter. Vårt eget suksessprosjekt Vill i vann ble veldig godt mottatt, og alle våre nordiske kollegaer har fått vite mer om dette. Det er gøy å oppleve at det vi jobber med, også er interessant også for andre. Det å bli kjent på tvers av idretter og land har også vær lærerikt og nyttig for oss.

Hva tar vi med oss hjem

Vi tar med oss hjem at idretten, og det vi gjør, er viktig for barn og ungdom. Vi må ha mer fokus på det sosiale og mentale, huske på at vi voksne er en ressurs for ungdom. Vi må samarbeide mer på tvers av grener, og fremme mer alle grenene vi driver med. Vi må sørge for at barn og ungdom får tilbud de ønsker å delta på, og kanskje tilby mer alternative konkurranseformer, kanskje med alle grener representert.

Takk for en bra helg Danmark, vi gleder oss til å ta fatt på videre jobbing for god og givende barne- og ungdomsidrett!

 

Gjengen fra Norge

X