go up

Ny mesterskapsstruktur og endring av junioralder – svømming

Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund har vedtatt ny mesterskapsstruktur og endring av junioralder i svømming, gjeldende fra 1. januar 2019.
Se vedlegg for detaljer.

X