go up

Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede 

 

Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede er et årlig nasjonalt stevne for svømmere fra hele landet.

På Landsstevnet er det plass til utøvere på alle nivåer, enten en er med på sitt første stevne eller har vært med flere ganger tidligere. Eneste krav er at en må klare å svømme minst 25 m.

Som et nasjonalt stevne, skal Landsstevnet arrangeres etter samme mal som våre øvrige nasjonale mesterskap. Det er høytidelig åpning med taler og nasjonalsang, det er innmarsjer, mange flotte prestasjoner, premieseremonier – og ikke minst er det mye EKTE IDRETTSGLEDE.

Mer enn svømming
Mange trener til og har Landsstevnet som årets store mål. Her skal de delta for første gang eller de skal prestere og vise fram hva de har trent for de siste uker eller måneder. Men – Landsstevnehelga er mer enn et svømmestevne. Dette er en helg som også skal bidra til utvikling og læring og det skal være  et sosialt fellesskap.

Bankett
En viktig del av av stevnet og den sosiale delen av det, er banketten. Denne arrangeres lørdag kveld. Her samles vi til god mat, dans og ikke minst stolleken – som har blitt en fast tradisjon og sikker vinner!

Deltakelse på Landsstevnet

På Landsstevnet konkurreres det i klasse S 14 (klasse for utviklingshemmede). For å gjøre det mer rettferdig, deles denne klassen i fire underklasser, ut fra hvor fort en har svømt tidligere. Hvordan dette fungerer og hvordan en melder på, er nærmere beskrevet i invitasjonen, samt se menyen Om deltakelse på Landsstevnet i svømming.

Mennesker med utviklingshemming konkurrerer i egen klasse i svømming, klasse S14. For å konkurrerer i denne klassen, må vi ha en oversikt over hvilke utøvere som ønsker og er berettiget til svømme i klasse S14. Klubb eller foresatte må derfor melde inn til Norges Svømmeforbund om utøvere som skal konkurrere i denne klassen, slik at det blir registrert i vårt vårt påmeldings- og resultatsystem, Medley. Det er kun utøvere med gyldig lisens som er synlige på www.medley.no

Foredrag lørdag formiddag
Lørdag formiddag, før stevnestart, er legges det opp til foredrag eller en aktivitet – som er for alle. Tema og innhold varier fra år til år – og det er lov å komme med ønsker om tema.

 

Innbydelse til Landsstevnet
Denne publiseres i løpet av desember. Den blir da lagt ut på Medley, på Facebook, samt distribuert med Nyhetsbrev og e-post.

 

Facebook
Vi har opprettet en egen gruppe på Facebook – Landsstevnet i svømming. Dette er en gruppe for å spre informasjon og nyheter om svømming for utviklingshemmede.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Kristin Homb i Norges Svømmeforbund.

kristin@svomming.no / 907 48 548

 

X