go up

Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede 

 

Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede er et årlig stevne for svømmere fra hele landet. I 2020 er det Tønsberg Svømmeklubb  som skal arrangere stevnet i Tønsberg svømmehall i slutten av mars 2020.

På Landsstevnet er det plass til utøvere på alle nivåer, enten en er med på sitt første stevne eller har vært med flere ganger tidligere. Eneste krav er at en må klare å svømme minst 25 m.

Kvalitetsmessig skal Landsstevnet være på nivå med et NM. Det er høytidelig åpning med taler og nasjonalsang, det er innmarsjer, mange flotte prestasjoner, premieseremonier – og ikke minst er det mye EKTE IDRETTSGLEDE.

Klasser på Landsstevnet

På Landsstevnet konkurreres det i klasse S 14 (klasse for utviklingshemmede). For å gjøre det mer rettferdig, deles denne klassen i fire underklasser, ut fra hvor fort en har svømt tidligere:

  • Klasse CA er en rekruttklasse for de som ikke har svømt så mye før, ikke vet hvor fort de svømmer og/eller ikke er kjent med NSFs regler for svømming. Det er dommere til stede for å rettlede svømmerne (ingen dømming). For å kunne være med i klasse CA, må en klare å svømme minst 25 meter.
  • Klassene CB-CC-CD er approberte klasser. Det vil si at dommere dømmer ut fra NSFs gjeldende svømmeregler. En melder på med tid for hver øvelse en er med på og ut fra denne tiden blir en plassert i rett klasse. En nærmere beskrivelse av dette er i invitasjonen.

 

Klassifisering/bekreftelse på rett klasse 

Mennesker med utviklingshemming konkurrerer i egen klasse i svømming, klasse S14. For å konkurrerer i denne klassen, må vi ha en oversikt over hvilke utøvere som ønsker og er berettiget til svømme i klasse S14. Klubb eller foresatte må derfor melde inn til Norges Svømmeforbund om utøvere som skal konkurrere i denne klassen, slik at det blir registrert i vårt vårt påmeldings- og resultatsystem, Medley. Det er kun utøvere med gyldig lisens som er synlige på www.medley.no

Klubber/foresatte må være forberedt på at de må sende inn dokumentasjon på diagnosen.

Vi gjør oppmerksom på at utøvere som, ut i fra tid, er kvalifisert til å delta på NM og andre større stevner, vil det være krav om innsendt dokumentasjon. I noen tilfeller kan det også være aktuelt med en samtale med en klassifisør. Dette gjennomføres da i forbindelse med trening eller konkurranse

 

Mer enn svømming

Mange trener til og har Landsstevnet som årets store mål. Her skal de delta for første gang eller de skal prestere og vise fram hva de har trent for de siste uker eller måneder. Men – Landsstevnehelga er mer enn et svømmestevne. Dette er en helg som også skal bidra til utvikling og læring og det skal være  et sosialt fellesskap.

 

Foredrag lørdag formiddag
Lørdag formiddag, før stevnestart, er legges det opp til foredrag eller en aktivitet – som er for alle. Tema og innhold varier fra år til år – og det er lov å komme med ønsker om tema.

Lørdag kveld er det bankett, noe som for mange er helgas høydepunkt. Her serveres god mat, og med dans og stollek som obligatoriske aktiviteter.

 

Innbydelse til Landsstevnet
Denne publiseres i løpet av desember. Den blir da lagt ut på Medley, på Facebook, samt distribuert med Nyhetsbrev og e-post.

 

Facebook
Vi har opprettet en egen gruppe på Facebook – Landsstevnet i svømming. Dette er en gruppe for å spre informasjon og nyheter om svømming for utviklingshemmede.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Kristin Homb i Norges Svømmeforbund.

kristin@svomming.no / 907 48 548

 

X