go up

Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede 

 

Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede er et årlig stevne for svømmere fra hele landet. I 2019 er det Asker Svømmeklubb  som skal arrangere stevnet på Holmen bad 23.-24. mars. Merk at tidspunkt for Landsstevnet er flyttet!

På dette stevne er det plass til utøvere på alle nivåer, enten en er med på sitt første stevne eller har vært med flere ganger tidligere.

Kvalitetsmessig skal Landsstevnet være på nivå med et NM. Det er høytidelig åpning med taler og nasjonalsang, det er innmarsjer, mange flotte prestasjoner, premieseremonier – og ikke minst er det mye EKTE IDRETTSGLEDE.

Klasser på Landsstevnet

På Landsstevnet konkurreres det i klasse S 14 (klasse for utviklingshemmede). For å gjøre det mer rettferdig, deles denne klassen i fire underklasser, ut fra hvor fort en har svømt tidligere:

  • Klasse CA er en rekruttklasse for de som ikke har svømt så mye før, ikke vet hvor fort de svømmer og/eller ikke er kjent med NSFs regler for svømming. Det er dommere til stede for å rettlede svømmerne (ingen dømming). For å kunne være med i klasse CA, må en klare å svømme minst 25 meter.
  • Klassene CB-CC-CD er approberte klasser. Det vil si at dommere dømmer ut fra NSFs gjeldende svømmeregler. En melder på med tid for hver øvelse en er med på og ut fra denne tiden blir en plassert i rett klasse. En nærmere beskrivelse av dette er i invitasjonen.

 

Klassifisering

Utøvere som deltar i de approberte klassene CB, CC og CD, må ha en gyldig klassifisering, d.v.s. at deres utviklingshemming må være dokumentert. Dokumentasjonen kan sendes til Norges Svømmeforbund, slik at klasse blir registrert. Klassifisering kan også gjennomføres gjennom en samtale mellom en klassifisør og utøver (sammen med foresatt/trener/ledsager. Til klassifiseringen må en ta med dokumentasjon på utviklingshemmingen.

 

Mer enn svømming

Mange trener til og har Landsstevnet som årets store mål. Her skal de delta for første gang eller de skal prestere og vise fram hva de har trent for de siste uker eller måneder. Men – Landsstevnehelga er mer enn et svømmestevne. Dette er en helg som også skal bidra til utvikling og læring og det skal være  et sosialt fellesskap.

 

Foredrag lørdag formiddag
Lørdag formiddag, før stevnestart, er legges det opp til foredrag eller en aktivitet – som er for alle. Tema og innhold varier fra år til år – og det er lov å komme med ønsker om tema.

Lørdag kveld er det bankett, noe som for mange er helgas høydepunkt. Her serveres god mat, og med dans og stollek som obligatoriske aktiviteter.

 

 

Innbydelse til Landsstevnet
Denne publiseres i løpet av desember. Den blir da lagt ut på Medley, på Facebook, samt distribuert med Nyhetsbrev og e-post.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Kristin Homb i Norges Svømmeforbund.

kristin@svomming.no / 907 48 548

 

X