go up
Bjørn Soleng - Generalsekretær

Arbeidsoppgaver

  • Daglig ledelse av forbundskontoret
  • Personalansvar for de ansatte på forbundskontoret
  • Budsjett/økonomi og avtaler
  • Sekretær og kontaktperson for Forbundsstyret
  • Kontakten med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
  • Kontakten internasjonalt LEN/FINA
  • Kontakt med stuputvalget
X