go up

Minipoloturnering

Minipolospill

En minipoloturnering er arrangementer hvor klubber stiller med et eller flere minpololag. Det er supermoro for alle deltakende barn og engasjerte. Minipolo er en aktivitet for alle barn siden spillereglene til Minipolo er enkle, og spillet stiller få krav til utstyr. Minipolo gir barn og unge en ypperlig mulighet til å ha det moro i vann. Norges Svømmeforbund håper mange klubber arrangerer minipoloturneringer.

For å være med på en minipoloturnering må man ikke ha minipolo aktivitet i egen klubb. En klubb kan stille med lag fra andre aktivitetsgrupper og treningsgrupper, f.eks. Vill i vann gruppe eller en treningsgruppe i svømming, stup eller synkron.

I tillegg til å være en turnering for klubber med minipoloaktivitet kan en  minipoloturnering være et godt tilbud som alternativ trening til klubber uten minipoloaktivitet.

Minipoloturneringer – terminliste

Sjekk www.medley.no under vannpolo for å se terminliste for vannpolo og Minipolo.

Turneringsmanual er et hjelpemiddel for klubber som skal arrangere en minipoloturnering.

Les veiledningen her.

Før turneringen må alle klubber sende inn lagoppsett minimum 2 dager før til arrangørklubb.

Lagoppstillingsskjema

Kampoppsettskjema som arrangør må fylle ut før turneringen

Kampoppsettskjema

Rutiner for arrangering

 • Invitasjon må sendes til NSF admin så snart den er klar. Da vil den bli lagt på hjemmesiden til NSF.
 • Arrangørklubb må sende invitasjon i god tid til klubber i nærområdet, og markedsføre på nett og sosiale medier.
 • Les mer detaljert i turneringsmanualen.
 • Arrangørklubb må sende ut lagsoppsettskjema til de påmeldte lag, og lagene må returnere dette til arrangørklubb innen to dager før turneringen.
  • Fødselsdato og navn må være innmeldt på alle utøvere på lagoppsettskjema.
  • Minipolo er for barn fra det året de fyller 8 år til og med det året de er 12 år. Hvis utøvere på 6 eller 7 år skal delta, er det kun de som kommer fra arrangørklubb, ref. GE18 (lov Norges Svømmeforbund). Det er også viktig at klubben evaluerer om det er hensiktsmessig at så unge utøvere deltar. Hvis det er eldre enn 12 år må dere evaluere om det er forsvarlig at en 10-åring spiller mot en på 13 år. Det skal være glede og mestring i fokus.
  • Hvis det arrangeres en turnering uten klassene 8-10 år og 10-12 år, men med kun én klasse for alle, er det viktig at dere bestemmer hvilke av reglene som benyttes. Hvis det kun er på dypt vann må dette komme med i invitasjonen, og utøverne må være trygge på dypet. Det er også veldig viktig å legge opp til at alle skal oppleve mestring. Når 8-åringer spiller mot 12-åringer må det være tydelige regler og fokus på fair play må gjelde.
 • Lagoppsettskjema og kampoppsett må være vedlagt rapporten som skal sendes til NSF admin: Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, og VPU sin ansvarlige for Minipolo, Sverre Fjermestad: sverre@bassenget.no innen 2 uker etter turneringen.
  • Lagoppsettskjema må kunne vises til VPU sin representant på Minipoloturneringen. VPU sin representant vil ha et lagledermøte i forkant av hver Minipoloturnering, der regler og fair play gjennomgås.
 • Rapport skal inneholde dette:
  • Beskrivelse av turneringen
  • Kampoppsett og lagoppsettskjema til alle deltagende lag
  • Bilder og henvisning til nyheter på webside og evt. facebookside
  • Hva fungerte bra og hva skal vi gjøre annerledes neste gang
  • Oppsummering

Vika Minipolo Cup 2018 

9. juni 2018, Tøyenbadet Oslo.

Kl. 17.00 – 21.00

Les mer i invitasjon: Invitiasjon – Vika Minipolo Cup – Juni 2018

 

Minipoloturnering under Vika IFs 100års jubileum

Dato: 31/8 – 02/9 2018 Mer info kommer!

 

Arkiv

2. desember 2017 – Sørumsand IF

Det arrangeres Minipolo Jule-cup på Frogner skole og kultursenter.

Åpent for alle å delta fra 8 år og opp. Må ikke ha erfaring fra Minipolo.

Les mer i invitasjon:

Invitasjon Jule-cup Frogner 2018

X