go up

Minipolotrening

Minipolotreningen kan organiseres på forskjellige måter innad i klubb.

 

Fire ferdighetsnivåer

Det finnes fire ferdighetsnivåer i minipolotrening. Disse er bygget på vannpolo utviklingstrappen, og utøvere får diplom etter gjennomført nivå.

Les mer om nivåene i fanene under.

Diplomer

Alle Minipoloklubber skal gi ut diplomer til utøverne etter å ha gjennomført nivåene. Diplomene bestilles her.

Treningsøvelser

Her finner du noen enkle treningsøvelser for å trene minipolo:

Treningsøvelser minipolo

Til alle minipolonivåene finnes det et aktivitetshefte med diverse øvelser og leker til minipolo.

Ønsker din klubb å begynne med minipolotrening, får dere også tilgang til dette heftet samt et veiledningshefte for hvordan drive minipolo i klubb.

Alle som er instruktører i Minipolo må også ta Instruktørkurs Minipolo, for å lære mer om nivåer, øvelser og hvordan lære dette bort.

 

Kontakt

Ta kontakt med NSFs Utviklingskonsulent Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, tlf: 92461659

 

De fire ferdighetsnivåene:

I minipolo er det fire kjerneområder som er viktig å trene på for å kunne alle viktige deler av vannpolo.

  1. Oppdrift – Det å holde seg oppe i vannet – tråkking, sculling, flyting.
  2. Fremdrift – Det å komme seg fremover i vannet med diverse vannpolosvømmearter, med og uten ball.
  3. Ballteknikk – Hvordan håndtere ballen – plukke opp, mottak, kast, skudd, pasninger.
  4. Spill og taktikk – Hvordan sette sammen alle teknikker i spillsituasjoner – samspill, regler, oversikt, taktikk, forsvar, angrep.

Forkunnskaper nivå Grønn

Det anbefales at alle som ønsker å begynne på nivå Grønn minipolo har forkunnskaper tilsvarende Selungemerket i Norges Svømmeskole.minipolo-gronn

 

Innhold

Nivå Grønn skal ha fokus på lek, moro og variasjon. Det er viktig at barnet føler mestring. På dette nivået skal utøverne få innføring i enkle vannpoloteknikker. Nivå Grønn foregår på grunna.

Det anbefales sterkt at de første øktene har repetisjon av selungenmerke kravene. Spesielt med fokus på sculling, og enkel rygg og crawl teknikk.

Alle treninger skal ha mest innslag av spill og lek øvelser, der man samtidig jobber med noen av kjerneøvelsene for nivået.

KjerneøvelseDelmålKjerneområdeGjennomføring
G.1ScullingOppdriftSculle 10m på mage, roter til vertikal stilling og sculle i 5 sek, rotere til rygg og sculle 10m.
G.2BrystbeinsparkFremdriftBrystbeinspark 12,5m på mage med ball eller plate, rotere til vertikal stilling og gjennomfør 5 brystbeinspark vertikalt.
G.3VannpolocrawlFremdriftVannpolocrawl med hodet opp i 12,5m.
G.4Enkle kastBallteknikkStå på bunn, plukke opp ballen fra undersiden og kaste ballen fremover.
G.5Spill og taktikk GrønnSpill og taktikkUtøveren skal spille Minipolo på grunna med enkle regler og fokus på god lagånd. Uten keeper. 8-10års regler.

Forkunnskaper nivå Blå
Bestått nivå Grønn, eller ha de samme ferdighetene som kreves fra nivå Grønn.minipolo-bla

Innhold
På nivå Blå skal utøveren ha fokus på lek, moro og mestring. Her skal også treningen foregå på grunna. Her skal litt mer avanserte øvelser komme inn, og det er viktig at ting blir gjort med kvalitet. Her er det også viktig å jobbe med rett utførte tråkkebevegelser, samt mer spill og mach trening.

Kjerne-øvelseDelmålKjerneområdeGjennomføring
B.1Tråkking grunnstilling mageOppdriftUtøver skal ligge på magen og holde ball/flyteelement, og tråkke horisontalt 10m.
B.2Tråkking grunnstilling ryggOppdriftUtøver skal ligge i sittende stillng på ryggen, se i veggen, holde en ball/flyteelement og tråkke bakover horisontalt i 10m.
B.3Vannpolocrawl med ballFremdriftSvømme 12,5m vannpolocrawl med ball.
B.4Ryggsvømming med hodet oppFremdriftSvømme ryggsvømming med hodet opp og se bakover i 12,5m.
B.5Mottak og kastBallteknikkStå på grunna, ta imot med en hånd, dempe ballen og kaste ballen i annen retning.
B.6Spill og taktikk BlåSpill og taktikkUtøveren skal spille Minipolo på grunna, med litt flere regler enn på Grønn, med keeper og fokus på Fair Play. 8-10års regler.

Forkunnskaper nivå Rød
På nivå Rød må utøverne inneha kunnskapene og ferdighetene som man lærer i nivå Grønn og nivå Blå.minipolo-rod

Innhold
På nivå Rød beveger utøveren seg ut på dypet, og mesteparten av treninger skjer her. Da er det viktig at utøveren er trygg og har gode nok svømmeferdigheter til å kunne ha hele treningen her. På nivå Rød blir det mer fokus på å oppdrift vertikalt, kombinasjoner i fremdrift og mer avanserte ballteknikk-øvelser.

Kjerne-øvelseDelmålKjerneområdeGjennomføring
R.1Tråkking vertikalt med ballOppdriftUtøveren skal holde i en ball, og tråkke vertikalt i 30 sek med skuldre over vann.
R.2Crawl med brystbeinsparkFremdriftSvømme 12,5m med crawl armtak, hodet opp og ser fremover og med bryst beinspark.
R.3VannpoloryggFremdriftSvømme vannpolorygg i 12,5m.
R.4Tørre pasningerBallteknikkTo utøverne skal være på grunna med 3m mellom seg. De to skal kaste til sammen 6 pasninger (3 hver) uten at ballen havner i vannet.
R.5PresisjonsskuddBallteknikkStå på grunne og skyte på et mål eller gjenstand 3m unna, uten keeper.
R.6Spill og taktikk RødSpill og taktikkUtøverne skal spille Minipolo på dypet med keeper, flere regler og fokus på Fair Play. 10-12års regler.

Forkunnskaper nivå Svart
På nivå Svart må utøverne inneha kunnskapene og ferdighetene som man lærer i nivå Grønn, Blå og Rød.minipolo-svart

Innhold
På nivå Svart blir det mer fokus på å sette sammen allerede lærte teknikker til kombinasjoner.

Spillet blir mer avansert med fokus på å spille både i angrep og i forsvar.

Kjerne-øvelseDelmålKjerneområdeGjennomføring
S.1Tråkking med scullingOppdriftTråkke 10m greunnstilling mage, rotere over til vertikal stilling og tråkke der i 30 sek., før rotasjon til rygg og tråkking grunnstilling rygg i 10m.
S.2Tråkking med én hånd oppOppdriftTråkke på dypet i 20 sek sammenhengende, sculle med en hånd og den andre skal være opp i lufta. 10 sek på hver hånd.
S.3Dobble brystbeinsparkFremdriftUtøveren skal gjøre 3 doble beinspark i horisontal stilling og så rotere til vertikal stilling og gjøre 3 doble beinspark.
S.4LangpasningBallteknikkTråkke på dypet, og kaste en ball 6 m.
S.5Svømming, tråkk og skuddBallteknikkSvømme vannpolocrawl med ball 12,5m, stoppe opp, tråkke og skyte på mål fra 3m avstand.
S.6Spill og taktikk SvartSpill og taktikkUtøveren skal spille Minipolo på dypet med keeper, med introduksjon av formasjoner og bevegelse uten ball. Fair Play er grunnleggende. 10-12 års regler.
X