go up
Deltakermedalje Landsstevnet 2020 Lokalt

 

Landsstevnet i 2020 skulle vært arrangert av Tønsberg svømmeklubb i slutten av mars. Hele 110 svømmere fra 24 klubber var påmeldt – ny rekord i nyere tid! Men – som følge av Covid 19-pandemien, ble Norge «nedstengt» og alle aktiviteter satt på vent. Det var heller ikke mulig å gjennomføre et felles Landsstevne i november. Alternativet da ble lokale aktiviteter!

Landsstevnet lokalt 2020 ble gjennomført i 10 klubber med til sammen ca 65 deltakere. Klubbene la opp til aktiviteter ut fra hva som var mulig å få til. Noen hadde et «ministevne» på trening, noen fikk gjennomført et eget lite stevne med bankett og noen var del av eksisterende stevne i klubb eller krets. Det viktigste mer Landsstevnet lokalt var å få til aktivitet, synliggjøre den fine aktiviteten i klubb/krets og ikke muit kunne gjøre noe sammen innenfor de rammer som som var mulig med smittevernreglene.

 

X