go up
Tore de Faveri - leder fagavdelingen
  • Leder Fagavdelingen i NSF
  • Personalansvar for ansatte i Fagavdelingen
  • Faglig ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av barne- og ungdomssatsingen i NSF
  • Utvikler NSFs nye Trenerløype for alle grener
  • Prosjektleder diverse utviklingsprosjekter
  • Samarbeid med Olympiatoppens avd for ”Unge utøvere”
  • Kontaktperson for Drukningsforebyggende råd og Norsk Førstehjelpsråd
X