go up

Synkronutvalget 2019-2022

Send mail til synkronutvalget: synkronutvalget@gmail.com

Leder:

Anniken Skiebe Heiland

Oslo IL

tlf: 9089 7590

E-post: annikenskiebe@hotmail.com

Nestleder:

Ellen Beck

Oslo IL

tlf: 98138478

E-post: ellen.beck@hotmail.no

Medlem:

Ingeborg Ljødal

Oslo IL

tlf: 954 19 740

E-post: ingeborg@ljodal.no

Varamedlem:

Galina Stoltenberg

Nedre Eiker Svømmeklubb

E-post: galeesha@gmail.com

 

Synkronutvalget
Synkronutvalget har som mål å bidra til utviklingen av synkronsvømming i Norge. Utvalget ønsker å bistå klubbene med kompetanseheving, arrangering av samlinger og økonomisk støtte til utstyr, trener- og dommerkurs og deltakelse på konkurranser. For klubber som ønsker å starte opp med synkronsvømming kan vi bidra med synkronbesøk, veiledning og informasjon om trenerkurs og bistå med den generelle implementeringen av Synkron i klubb.

X