go up

Synkronutvalget 2016-2019

Send mail til synkronutvalget: synkronutvalget@gmail.com

Leder:

 

Hilde Skaslien                                                                                                                                                                  

Asker Synkron

Tlf: 90935934

Nestleder:

Anniken Skiebe Heiland
Oslo Synkron
Mobil 9089 7590

 

Medlem:

Ellen Beck
Oslo Synkron

tlf: 98138478

 

Synkronutvalget
Synkronutvalget har som mål å bidra til utviklingen av synkronsvømming i Norge. Utvalget ønsker å bistå klubbene med kompetanseheving, arrangering av samlinger og økonomisk støtte til utstyr, trener- og dommerkurs og deltakelse på konkurranser. For klubber som ønsker å starte opp med synkronsvømming kan vi bidra med synkronbesøk, veiledning og informasjon om trenerkurs og bistå med den generelle implementeringen av Synkron i klubb.

X