go up

Synkronutvalget 2019-2022

Send mail til synkronutvalget: synkronutvalget@gmail.com

Leder:

Anniken Skiebe Heiland

Oslo IL

tlf: 9089 7590

E-post: annikenskiebe@hotmail.com

Nestleder:

Heather Ames

Oslo IL

E-post: hmrames@gmail.com

Medlem:

Galina Stoltenberg

Nedre Eiker Svømmeklubb

E-post: galeesha@gmail.com

Varamedlem:

Vilde Aasvær Sømnes

Oslo IL

E-post: vilde.a.somnes@gmail.com

 

Synkronutvalget
Synkronutvalget har som mål å bidra til utviklingen av synkronsvømming i Norge. Utvalget ønsker å bistå klubbene med kompetanseheving, arrangering av samlinger og økonomisk støtte til utstyr, trener- og dommerkurs og deltakelse på konkurranser. For klubber som ønsker å starte opp med synkronsvømming kan vi bidra med synkronbesøk, veiledning og informasjon om trenerkurs og bistå med den generelle implementeringen av Synkron i klubb.

X