go up

Landslagene i svømming

Vi har tre landslag i svømming, Seniorlandslaget, Juniorlandslaget og Paralandslaget. Seniorlandslaget og Paralandslaget er fullt integrert og har alle samlinger sammen. Under finner du informasjon om hvem som er på de ulike lagene denne sesongen og du finner også aktivitetplaner, info om organisering og informasjon om treningsrapportering for landslaget.

SENIORLANDSLAGET 2021/2022

ELITEGRUPPPA
-Henrik Christiansen, Lambertseter SK
-Ingeborg Vassbakk Løyning, Oslo IL
-Tomoe Zenimoto Hvas, Bærumsvømmerne

UTFORDRERGRUPPE 1

-Jon Jøntvedt, Bryne

UTFORDRERGRUPPE 2
-Markus Lie, Bergensvømmerne
-Jørgen Scheie Bråthen, Lambertseter SK
-Christoffer Tofte Haarsaker, Bergensvømmerne
-André Klippenberg Grindheim, Hamar IL
-Nicholas Savola Lia, Bærumsvømmerne

-Malene Rypestøl, Oslo IL

REKRUTTGRUPPA:

-Mari Moen, Lambertseter SK

-Hanne Stamnesfet Næss, Bergensvømmerne

-Helene Torsvik Lorentz, Bergens Svømme Club

Hospiteringsgruppe jenter  rekrutt
-Malena Amelie Lisken, Oslo IL
-Uliana Gorlova, Lambertseter SK

HOSPITANT (utenlandsk statsborger i norsk klubb)
-Jolann Bovey, Bærumsvømmerne

-Hanna Rosvall, Jønkøping/Elitesenteret Bergen

 

Listen er oppdatert 11.02.22

Det stilles et krav om at alle svømmere skriver treningsdagbok og dokumenterer at de fortsatt har mål og retning med sin satsing og daglige trening.

Trener for seniorlandslaget er Petter Løvberg.
Administrativ koordinator for seniorlandslaget er Beda Leirvaag.

Klikk her for å komme til kravsidene for sesongens mesterskap

Les mer i boksen nederst.

JUNIORLANDSLAGET 2021/2022

Gutter: 04-05-06 – Jenter: 05-06-07-08
-Axel Sebastian Karal Melberg, Oslo IL (05)
-Amund Frøyland-Jensen, Karmøy (05)
-Emil Austevoll Harlem, Bergens Svømme Club (05)
-Helje Stadaas, Bergens Svømme Club (04)
-Johan Instebø, Karmøy (04)

-Erik Magnus Evensrud Lørenskog/Rælingen (05)

-Andreas Sigvaldsen, Stavanger SK (06)

-Philip Abad Slotsvik, Oslo IL (05)

-Oskar Farkas, Ullensakersvømmerne (05)

-Bjørnar Grytnes Laskerud, Bergens Svømme Club (04)

-Mathias Rike Holmann, Bærumsvømmerne (04)

-Sander Kjær Sørensen, Bærumsvømmerne (07)

HOSPITANT (utenlandsk statsborger i norsk klubb)

Listen er oppdatert 11.02.22

 

Det stilles et krav om at alle svømmere skriver treningsdagbok og dokumenterer at de har mål og retning med sin satsing og daglige trening.

Nytt av året 2021-2022 er at de yngste årsklassene som tidligere var i utviklingslaget (jenter 09 og gutter 07-08) er nå en del av Regionslaget og ikke lengre en del av  juniorlandslagets gruppe.

Trener for Juniorlandslaget og administrativ koordinator er Beda Leirvaag.

Regionstrenere Magnus Klæbo Nordgård(nord), Henning Pryde(vest), Tone Gundrosen(sør) og Øyvind Røsland(øst) er assisterende junior landslagstrenere.

Klikk her for å komme til kravssidene for sesongens mesterskap.

Les mer nedenfor.

PARALANDSLAGET 2021/2022

ELITEGRUPPE
-Sarah Louise Rung, Stavanger Svømmeklubb

-Fredrik Solberg, Tønsberg SK

UTFORDRERGRUPPE

REKRUTTGRUPPA

JUNIORGRUPPA
(ingen)

Listen er oppdatert 02.01.22

Aktivitetsplan Para 2022 (kommer)

Trener for Paralandslaget er Kay Arild Paulsen.
Administrativ koordinator for paralandslaget er Beda Leirvaag.

Oversikt over krav for landslag, NM og internasjonale mesterskap finner du her.

Et krav vi stiller til utøverne på et av NSFs landslag i svømming er at de fører treningsdagbok. Les mer nedenfor.

Stevner godkjent av World Para Swimming (WPS)
Tider som oppnås på øvelser som brukes for blant annet kvalifisering til internasjonale mesterskap, må være oppnådd på stevner som er godkjent av WPS. Det samme gjelder for godkjenning av Europa – og verdensrekord. I Norge er det kun de største stevner som meldes inn – og dette må gjøres minst 6 uker før stevnet.
For 2022 blir følgende stevner meldt inn for godkjenning av WPS:

 

2022 
– Skagerak Swim, i Kristiansand 28.-30. januar – stevnet er avlyst
– Bergen Swim festival 1.-3. april
– NM langbane i Kristiansand 7.-10. juli
– North Sea Swim Meet i Stavanger 28.-30. oktober
– NM kortbane i Stavanger 17.-20. november

I Norge er det kun tider fra disse stevnene som blir registrert hos IPC/WPS og kan brukes til kvalifisering til internasjonale mesterskap (forutsatt at tiden er under kravet). For godkjenning av Europa,- og verdensrekorder må det i tillegg gjennomføres dopingtesting av tilfeldige utøvere på det aktuelle stevnet.
Vi gjør oppmerksom på at det er Antidoping Norge som plukker ut stevner de er på – at de ikke melder fra på forhånd når og hvor de kommer!

Alle stevner godkjent av WPS legges inn kalender på deres hjemmeside.

Er det spørsmål knyttet til godkjenning av stevner, ta kontakt med Kristin Homb i NSF om det er spørsmål, kristin@svomming.no

Utviklingsgruppa Para Ung er et tilbud til unge utøvere med ambisjoner om å hevde seg internasjonalt og som jobber målrettet for å nå sine mål. Gruppen er ikke en del av landslagssystemet, de har egne samlinger og andre felles aktiviteter. Da gruppen er del av et eget satsingsprosjekt er det pt ikke egenandel for å være med i denne gruppa. Utøvere som kvalifiserer seg inn i en landslagsgruppe, må påregne egenandel ut fra satser som gjelder der.

Krav for å bli vurdert til gruppen:

  • «Nye» utøvere som ønsker  å komme i betraktning for denne gruppen, må/bør være med på Åpen samling i november, samt være med på UM/NM og jevnlig med på stevner. Den enkelte utøver må også ha en klubbtrener som er med på aktiviteter for gruppen, samt følger opp utøver i klubben.
  • Utøvere som allerede er med i gruppen må være med på må trene aktivt med tanke på videre utvikling, delta jevnlig på stevner og være med på aktiviteter i regi av gruppa. 

Utøvere i Para Ung Utviklingsgruppen for 2022

  • Erik Gundersen, Sunndal SLK
  • Julie Marie Ohlgren, Kongstensvømmerne
  • Nelly Kristine Bjørnstad, Øvre Eiker SK
  • Jo Kebriel Nor, Vestbyen Svømming
  • Thea Løkebø, Sandefjord Svømmeklubb

Ansvarlig trener for Para Ung-gruppa er Morten Eklund, assistert av Tone Gundrosen.

TRENINGSRAPPORTERING

Alle utøvere på Senior- og Juniorlandslaget skal være oppdatert med treningsrapporteringen hver 1. og 15. i hver måned. Det er også et krav at årsplan og mål og handlingsplan blir levert inn på begynnelsen av sesongen. Dette til sammen skal gi utøvere og trenere god oversikt over både planlagt og gjennomført trening.

Det er også flere grunner til at vi ønsker at utøverne skriver treningsdagbok:

• Det skaper selvstendige utøvere, som reflekterer over egen trening
• Det er lettere å kunne følge opp utøverne bedre ifht sykdom og skade
• Det er lettere å få til mer nøyaktighet i treningsarbeidet
• Gjør det lettere å ha evaluering

Det er altså ikke ment som noe kontroll, men som et verktøy som gjør at trening og løpende evaluering blir bedre.

NSF krever at alle i landslagssystemet bruker Bestr treningsdagbok. Du finner link til den her.

Utøverne på Juniorlandslaget knytter til seg Kay-Arild Paulsen og Beda Leirvaag som trenere og Seniorlandslaget knytter til seg Petter Løvberg.

Dersom du har spørsmål til rapporteringen, ta gjerne kontakt med Petter, Kay-Arild eller Beda.

X