go up

Svømmeutvalget

Svømmeutvalget har ansvar for ivaretakelse og gjennomføring av nasjonale arrangementer (NM, LÅMØ, ÅM). Utvalget er en høringsinstans for forbundsstyre og sportslig ledelse.

Oppgaver;

NSF Arrangement

  • Tildeling og kontraktsutsendelse i forbindelse med NSF sine mesterskap og mønstringer.
  • Teknisk delegat (TD) ved Norske mesterskap, ÅM og LÅMØ. TD sitter som medlem av jury under mesterskap.

Konkurransestruktur

  • Terminliste.
  • Evaluere og eventuelt foreslå forbedring av dagens struktur
  • Jobbe for maksimal deltagelse på LÅMØ i samtlige landsdeler

Klubbene/kretsene

  • Råd og veileding i forhold til arrangement og konkurransestruktur
  • Samarbeide med dommerutvalget for å rekruttere og beholde dommere

 

Mailadresse til svømmeutvalget: svu@medley.no

Leder:

Janne Gro Rasmussen, Arna Svømme- og Livredningsklubb
Mobil 98855083 – Mail trykk her

Nestleder:
Toralf Westermoen, Mandal Svømmeklubb
Mobil 90133228 – Mail trykk her

Medlem:

Tommy Kvilvang, Kongstensvømmerne

Mobil 47861880 – Mail trykk her

Varamedlem:

Vigdis Heimly, Trondheim Svømme- og Livredningsklubb

 

X