go up
NSF svømmer dame

Svømmeopplæring for ungdom og voksne

Norges Svømmeskole er en mal for svømmeopplæring, og det er utviklet et eget opplegg for målgruppen ungdom og voksne hvor det er fokus på grunnleggende svømmeopplæring og svømmeartene crawl og bryst.

Nivåer ungdom og voksne

Innhold

På dette nivået skal deltakeren bli trygg i vann og lære seg  de 4 kjernefunksjonene; Dykke, Flyte, Gli, Fremdrift.

Forkunnskaper

Ingen

Læringsmål

Kunne stupe uti på dypt vann – svøm 12,5m på magen – skift retning – svøm 2-3m mot startstedet – stopp – flyt i 30 sekunder – svøm på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Innhold

På dette nivået skal deltakeren bli trygg i vann og lære seg basisferdigheter som er grunnlag for effektiv svømmeteknikk. Deltakeren skal også lære seg grunnleggende svømming på mage og rygg, samt enkle pusteteknikker.

Forkunnskaper

Kunne stupe uti på dypt vann – svøm 12,5m på magen – skift retning – svøm 2-3m mot startstedet – stopp – flyt i 30 sekunder – svøm på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Læringsmål

Deltakeren skal lære seg grunnleggende ferdigheter innenfor områdene balanse, linje, rotasjon, kroppsdelfin og pusting. Med dette som utgangspunkt skal kursdeltakeren lære seg grovkoordinert crawl, rygg og bryst.

Innhold

På dette nivået skal deltakeren lære seg grunnleggende crawl med rytmisk pusting, samt grunnleggende rygg. I tillegg er det fokus på repetisjon av flyting og linjeholdning.

Forkunnskaper

Kunne stupe uti på dypt vann – svøm 12,5m på magen – skift retning – svøm 2-3m mot startstedet – stopp – flyt i 30 sekunder – svøm på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Læringsmål

Deltakeren skal lære seg å svømme crawl med kroppen i en horisontal og strømlinjeformet posisjon og med ansiktet ned i vannet. Hoftene skal være litt lavere enn skuldrene, øyne ser litt frem og ned, rotasjon av skuldre og overkropp. Hodet skal være stabilt og sentrert med unntak av jevn dreining til siden for pusting. Alternerende og stabilt crawl beinspark med bevegelse gjennom hele beinet. Deltakeren skal lære seg armtak med korrekt isett hvor hånden glir ned i vannet mellom skulder og hode, bevege armen litt ut og ned etter isettet for å finne vannfesteposisjonen for, presser under kroppen og så skyver bakover og utover mot hoften. Fremføring av armen hvor albuen forlater vannet først, fulgt av vrist og hånd, armen beveges over vannet tett mot kroppen og hodet til en kontrollert isett. Pusting skal skje ved kontrollert vridning av hodet til siden i et regelmessig mønster og at man sikrer utveksling av luft ved å puste kraftig ut i vannet like før munnen forlater vannet slik at man kan ta et raks tinnpust før hodet føres tilbake til senterposisjon. Til slutt skal man lære seg korrekt koordinering av beinspark, armtak og pusting i en kontinuerlig og fast bevegelse; jevn og kontrollert teknikk

Innhold

På dette nivået skal deltakeren lære seg finkoordinert crawl og vendinger på en grunnleggende nivå, samt grovkoordinert rygg. Repetisjon av flyting, linjeholdning og pusteøvelser.

Læringsmål

 • Kroppsposisjon: horisontal, rett, strømlinje, ansiktet i vannet. Hoftene litt lavere enn skuldrene; øyne ser litt frem og ned; rotasjon av skuldre og overkropp; hodet stabilt og sentrert med unntak av jevn dreining til siden for pusting
 • Føtter og bein: på linje med kroppen; tett mot overflaten; stabilt alternerende spark; bevegelse gjennom hele beinet med føtter og tær strukket; lite plask; liten avstand mellom beina; bevegelsen starter i hoften og avsluttes ved at føttene presser mot vannet
 • Hender og armer:
  • Isett – hånden glir ned i vannet, bøyd albue; isett mellom skulder og hodet; finger, så håndledd, så albue.
  • Fremdrift – etter isett skal hånden bevege seg litt ut og ned til vannfesteposisjon (catch); presser under kroppen, så skyver man bakover og utover mot hoften.
  • Framføring – albuen forlater vannet først, fulgt av vrist og hånd; armen beveges over vannet tett mot kroppen og hodet til et kontrollert isett.
 • Pusting: kontrollert vridning av hodet til siden; regelmessig mønster; sikre utveksling av luft; puste kraftig ut i vannet like før munnen forlater vannet; rask innpust; hodet tilbake til senterposisjon
 • Timing: koordinering av beinspark, armtak og pusting i en kontinuerlig og fast bevegelse; jevn og kontrollert teknikk

Innhold

På dette nivået skal deltakeren lære seg delfinbevegelsen og grunnleggende (grovkoordinert) brystsvømming. Repetisjon av flyting er også en del av kurset.

Forkunnskaper

Kunne stupe uti på dypt vann – svøm 12,5m på magen – skift retning – svøm 2-3m mot startstedet – stopp – flyt i 30 sekunder – svøm på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Læringsmål

Deltakeren skal lære seg brystsvømming med en strak, strømlinjeformet kroppsposisjon etter beinsparket og at man løfter hodet og skuldrene for å puste i løpet av armtaket. Korrekte og samtidige beinspark hvor man fører føttene opp mot baken, vinkler fotbladene utover for deretter å sparke rundt og bakover i en sirkulær bevegelse. Deltakeren skal også lære armtak fra strak stilling hvor man deretter presser begge hendene ut og rundt i en sirkulær bevegelse foran skuldrene. Til slutt skal man lære seg koordinering/timing av beinspark, armtak og pusting.

X