go up
NSF gruppe ved kant

I 2008 startet et samarbeid mellom Norges Svømmeforbund og Gjensidigestiftelsen med et hovedmål om å gi barn i alderen 6-10 år en mulighet til å bli trygge i vann, slik at man kan bidra til å redusere antall drukningsulykker og gi flere barn mulighet til å være i aktivitet på en trygg måte i, på og ved vann. Når aksjonen nå er rundet av i 2016 har målene i stor grad blitt oppnådd.

Et sekundært mål for Svømmeaksjonen har vært å synliggjøre behovet for et konkret kompetansemål i skolen slik at alle skoler i Norge jobber mot samme mål for hvilke svømmeferdigheter barna skal ha når de er ferdig med 4. trinn.

Da Svømmeaksjonen startet i 2008 fikk nesten 2.900 barn gratis svømmekurs. Det første året var en suksess og Svømmeaksjonen ble deretter et årlig prosjekt frem til 2016 for svømmeklubber tilknyttet Norges Svømmeforbund og Norges Svømmeskole. I perioden 2008-2016 har nesten 70.000 barn fått glede av gratis svømmeopplæring!

Gjennom Svømmeaksjonen har vi satt svømming og svømmeferdigheter på dagsorden. Høsten 2015 ble det innført nye kompetansekrav for svømming i skolen, et kompetansemål som skal sikre at alle barn er svømmedyktige ved utgangen av 4. trinn. I tillegg har vårt fokus på viktigheten av å starte med svømmeopplæring så tidlig som mulig bidratt til at det har blitt fokus på svømmeopplæring for barnehagebarn. I 2015 bevilget Regjeringen 10 millioner kroner til svømmeopplæring for barnehagebarn, og for 2016 ble dette økt til 25 millioner. Tiltaket skal også videreføres i 2017, nå med 35 millioner kroner. Målet med Svømmeaksjonen er derfor i stor grad oppnådd.

Norges Svømmeforbund er stolt over hva våre klubber har bidratt til ved hjelp av midlene fra Gjensidigestiftelsen. Svømmeaksjonen har vært en av de største dugnadene i norsk idrett og det står stor respekt av innsatsen som er lagt ned av rundt 150 klubber tilknyttet Norges Svømmeforbund. Støtten fra Gjensidigestiftelsen har selvsagtvært viktig for de nesten 70.000 barna som har fått ta del av prosjektet, men den har også bidratt til at våre klubber står sterkere enn noen gang.

På vegne av Gjensidigestiftelsen vil jeg takke Norges svømmeforbund og alle klubbene for et fantastisk samarbeid gjennom 8 år. Sammen har vi bygget et fundament som bringer svømmeopplæringen til et enda høyere nivå, nå gjennom statlig fokus og finansiering.  Spesielt takk til Bjørn Soleng, Brita Blenne Lien og Ingrid Haslev Anmarkrud som har mye av æren for at dette har blitt så vellykket.

Med vennlig hilsen Unn Dehlen, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen.

Noen fakta om Svømmeaksjonen:
  • 67.869 barn har fått gratis svømmeopplæring
  • Svømmeopplæring har foregått i alle fylker hvert år
  • 90% av deltakerne har lært å holde hodet under vann
  • 70% av deltakerne lærte å flyte avslappet i vannet
  • 55% av deltakerne lærte å få fremdrift i vannet
  • 45% av deltakerne har vært førskolebarn
  • 30% av deltakerne har hatt minoritetsbakgrunn

X