go up
NSF babysvømming

Innhold

 • Hva er babysvømming?
 • Gode grunner til å delta på babysvømming
 • Når kan man starte med babysvømming?
 • Hvor lenge skal vi holde på?
 • Hvor kan vi ha babysvømming?
 • Hvem kan lede babysvømming?
 • Hvor henvender jeg meg for å begynne på kurs?
 • Hva kan en gjøre når man venter barn og det ikke finnes tilbud om babysvømming på stedet?
 • Første gang på babysvømming
 • Forberedelser hjemme

 

Hva er babysvømming?

Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år der foreldre deltar aktivt i bassenget. Aktiviteten er en lekaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og det nye familiemedlem samt eventuelle søsken.

Aktiviteten skal foregå på barnets premisser.

Under babysvømming har foreldrene selv ansvaret for sitt barn. Skal søsken følge med, kreves minst en voksen for hvert barn som ikke er svømmedyktig. Instruktøren skal gi råd og veiledning. Til i dag har det ikke vært ulykker direkte relatert til babysvømming i Norge. Flere tusen babyer har deltatt i slike aktivitet. Heller ikke fra utlandet, der man driver babysvømming etter samme mønster som i Norge, er det rapportert ulykker.

Vi anser glatte gulv som det største risikomoment ved babysvømming. På samme linje vurderer vi bilturen til og fra.

Hovedmålet med å delta på babysvømming bør være å lære babyen å være trygg over og under vann, samt oppøve selvstendighet i vann, uansett dybde og temperatur. Også ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt kan man drive babysvømming. Babyer som har deltatt i organisert babysvømming, har falt i vannet i andre sammenhenger og reddet seg selv.

 

Gode grunner til å delta på babysvømming

 • Det er gøy!
 • Familien kan drive med en aktivitet sammen
 • Svømming og andre vannaktiviteter er god trim og/eller avkobling for både barn og voksne.
 • Vann er et element der vi kan bevege oss lett i alle retninger. Vi har stor frihet i bevegelsene. Babyen klarer å utføre bevegelser som ikke er mulig på land. Han/hun frigjøres fra en sittende eller liggende stilling.
 • I tillegg til den fysiske treningen, får babyen en psykisk stimulering. For ikke å snakke om muligheten familien har til sosialt samvær. Man treffer andre familier med små barn og kan utveksle tanker, ideer og erfaringer.
 • Babysvømming (hvis den blir fulgt opp) gir familien ekstra gode muligheter til lek og aktiviteter i vann eller i tilknytning til vann senere i livet.

 

Når kan man starte med babysvømming?
I prinsippet er det ingenting i veien med å starte direkte etter fødselen. Her vil vannets temperatur være en bestemmende faktor. De fleste som driver med babysvømming i Norge, setter en nedre aldersgrense på 6-8 uker, eller/og 4 kg (gjelder babys alder og vekt). Er temperatur og hygieniske forhold gunstige, trenger man altså ikke å sette noen nedre grense.

Eventuelle handikap er ikke til hinder for å drive med babysvømming. Tvert imot viser forsøk at en slik aktivitet har en positiv effekt på barna. Hvis du er i tvil, anbefaler vi å ta kontakt med lege.

 

Hvor lenge skal vi holde på?
Når barnet er blitt 2 år, eller ikke lenger får delta på babysvømming, bør foreldrene fortsette å gå i basseng med jevne mellomrom for å holde ferdigheten ved like. Kanskje finnes det småbarnssvømming eller foreldre/barn- kurs som bygger på ferdighetene fra babysvømmingen. Hvis ikke, så følg opp på egenhånd! Vanntemperaturen er ikke så vesentlig lenger.

 

Hvor kan vi ha babysvømming?
Babysvømming kan drives i alle bassenger med automatisk kloringssystem. Vanntemperaturen må være minst 32 grader C. Erfaringsmessig er 34 grader best.

 

Hvem kan lede babysvømming?
Aktiviteten må ledes av en autorisert instruktør. Norges Svømmeforbund tilbyr i dag et 32-timers kurs for instruktører.

Krav for å delta på instruktørkurs er at man har gjennomført og bestått kurset ”Begynnerinstruktør”, som er NSFs grunnutdanning.

 

Hvor henvender jeg meg for å begynne på kurs?
Ta kontakt med nærmeste svømmeklubb eller svømmehall for å høre om de har noe tilbud.

 

Hva kan en gjøre når man venter barn og det ikke finnes tilbud om babysvømming på stedet?

Babysvømming er ikke så viktig at man må skifte bosted. Men de aller fleste tettsteder har et mindre privat eller offentlig svømmebasseng. Da er mulighetene til stede. Kanskje drives det svømmeopplæring, revmatiker- og eldresvømming i et basseng. Temperaturbehovet for disse gruppene er det samme som for babysvømmerne.

For øvrig forurenser ikke babysvømming mer enn annen vannaktivitet og krever heller ikke ekstraordinære rensetiltak. Demonterbare bassenger som kan settes opp i vanlige rom kan også benyttes.

Om instruktør mangler på stedet bør en ta kontakt med svømmekretsen i fylket. En autorisert instruktør vil i samband med organisert babysvømming gi deltakende foreldre en nødvendig trygghetsfølelse.

 

Første gang på babysvømming
Sett av god tid til besøket. Planlegg søvn og mating. En trøtt og sulten baby vil trives dårlig også i vannet.

Ta med ekstra håndklær og regn med at det kan være vått der man skal sette fra seg babyen inne i hallen. I vannet skal babyen ha på seg en liten tettvevet truse uten bleie. Trusen skal kunne fange opp eventuelt ”ukontrollert utslipp”.

La babyen få god tid til å venne seg til svømmehallmiljøet. God kroppskontakt er det som får den til å føle seg mest trygg. Babyen behøver ikke dusje før badet, men grundig kroppsvask er obligatorisk for alle andre. Tørk deg før du tar i babyen. Ta kontakt med instruktøren før dere går i vannet.

Tull et stort håndkle rundt babyen med en gang den løftes ut av vannet. (Ta av trusa først).

Etter bading kan du vaske eller skylle av klorvannet. Smør gjerne huden inne med litt fuktighetskrem til slutt.

 

Forberedelser hjemme
Før man går i bassenget er det viktig å forberede seg hjemme. Har man badekar kan man fylle det til randen og la babyen bevege seg her. Rommet bør være godt oppvarmet og minst mulig av babyens våte hud bør eksponeres i luft. Dersom en selv vil gå opp i karet sammen med babyen, bør en på forhånd ha vasket seg grundig.

Temperaturen på vannet bør ligge på ca. 36-37 grader når disse badene starter. Dersom bassenget man skal benytte holder mindre enn 34 grader, bør badetemperaturen hjemme gradvis over tid senkes ned mot den aktuelle bassengvannstemperatur. I disse forberedelsene kan man også benytte seg av den tilvenningseffekt det gir at temperaturen gradvis synker i løpet av badet.

Når det gjelder måter å holde babyen på i badekar og stellebord, er disse av underordnet betydning så lenge man sørger for å gi hodet støtte og ikke låser fast babyen så mye at det i større grad hemmer bevegelsene.

I forbindelse med bading av babyen bør man la det komme litt vann i ansiktet. Det skjer best ved at vannet tømmes bakfra over nakke og hode slik at mer og mer etter hvert renner over ansiktet. Bruk handa som øse mens hodet lutes forover. Litt salt i vannet vil dempe eventuell irritasjon i øyne og nese.

 

X