go up

For dommere

Under finner du info for alle dommere i alle grener i Norges Svømmeforbund

Alle klubber og kretser tilknyttet NSF kan arrangere kretsdommerkurs, og alle over 14 år som har lyst til å bli dommere på kretsnivå kan delta.

Mål for kurset er at deltakerne skal kunne dømme stevner i kretsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave; at «alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltakere får en uberettiget fordel framfor de andre».

Les mer om NSFs kretsdommerkurs

Kontaktperson i NSF er Kristin Homb, kristin@svomming.no

Alle klubber og kretser tilknyttet NSF kan arrangere forbundsdommerkurs, og alle kretsdommere som har fylt 18 år og har vært autorisert dommer i minst 2 år kan delta. Mål for kurset er at deltakerne skal kunne dømme stevner i forbundsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave; at «alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltakere får en uberettiget fordel fremfor de andre».

Les mer om NSFs forbundsdommerkurs

Kontaktperson i NSF er Kristin Homb, kristin@svomming.no

Alle klubber og kretser tilknyttet NSF kan arrangere starterkurs, og alle krets- og forbundsdommere som ønsker å lære mer om starterrollen kan delta. Mål med kurset er at deltakerne skal kunne fungere som startere etter den til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale regler og praksis. Dette for å sikre at alle svømmere konkurrerer under like forhold, og at ingen svømmere får en urettferdig fordel framfor andre.

Les mer om starterkurs

Overdommerkurset arrangeres i regi av NSF, med kurslærere som er både FINA- dommere i NSF og dommerinstruktører.

Mål for kurset:

Deltakerne skal etter kurset kunne påta seg oppgaven som overdommer på lokale og regionale svømmestevner etter NSFs lover og regler.

Målgruppe/ deltakere:    

Alle som har praktisert som Forbundsdommer i minst 2 år kan være med på Overdommerkurs.

Kurset består av tre moduler: 

Modul 1: Nettbasert del; teorigjennomføres på egenhånd

Modul 2: Kursdag – Bevisstgjøring og holdningergjennomføres som kursdag (ca. 6 timer)

Modul 3: Praksis under veiledning ved minimum 2 stevner (ikke stevne- økter)

Lover og regler

Unntakskoder for parasvømmere
World Para Swimming (svømmedelen av International Paralympic Commetee) har gått gjennom sitt regelverk. Dette har medført noen endringer de unntakskoder som gjelder for parasvømmere. Endrigene internasjonalt er gjeldende fra 1. januar 2018. For å se hvilke hvilke svømmere som har hvilke unnta, se oversikten som er på www.medley.no.
Parasvømmere er betegnelsen på svømmere med en funksjonsnedsettelse,

Her er de oppdaterte kodene for parasvømmere.

 

Stikkordkort svømmeregler (oppdatert pr 03.12.2019)
Dette kortet er ment som en rask referanseguide for svømmedommere. Det skal ikke fungere som en erstatning for grundig kjennskap til NSF´s lover og regler.

Dommerutvalget svømming:

Leder: Alice Boyd, Vestbyen IL

Nestleder: Erik Grøtting, Sportsklubben Speed

Medlem: Wenche Salte, Bryne SK

Varamedlem: Katri M. Somby, Karasjok SK

Dommerutvalget kan kontaktes på du@medley.no

 

Informasjon om grenutvalgene:

Stuputvalget

Synkronutvalget

Vannpoloutvalget

Mastersutvalget

Open Water utvalget

Det er ønskelig å arrangere årlige dommersamlinger i regionene, da dette gir både faglig og sosialt påfyll for deltakerne.

Tradisjonelt har vi ikke tatt noen deltakeravgift på samlingene, men er avhengig av bindende påmelding i forhold til reservasjon av lokaler og bevertning.

 

Innhold/ tema på samlingene:

Lik tolkning – lik praksis

Nytt siden sist

Lov- og regelendringer

Praksis – dommergjerningen, rolleforståelse

Regelbrudd? Endringer? Tolkninger?

Lokale utfordringer

Samlingene har en varighet på 3 timer.

 

 

 

 

Her finner du gjeldende uniformsreglement for svømmedommere:

 

Dommeruniform reglement

Hva gjør du dersom du ikke kan/ ønsker å dømme i en gitt periode mens du er autorisert eller etter at din gjeldende autorisasjon er utløpt? Dersom du ikke kan/ ønsker å dømme i en gitt periode, er det noen retningslinjer du må forholde deg til dersom du ønsker å komme tilbake til dommergjerningen etter denne perioden. Retningslinjene gjelder både om du har et opphold innad i en periode du er autorisert og om du har et opphold etter at autorisasjonen din er utløpt:

– Ved fravær fra dømming i praksis i opptil 2 år, må e- læringen tilknyttet aktuelt dommernivå (kretsdommere tar e- læringen på kretsdommerkurset og forbundsdommere tar e- læringen på forbundsdommerkurset) gjennomføres og bestås før man får fornyet autorisasjon.

– Ved fravær fra dømming i praksis  på 2 til 5 år, må hele kurset (dvs. e- læring og fysisk kursdag) på aktuelt dommernivå gjennomføres på nytt og bestås. Dette gjelder for kretsdommere. Forbundsdommere må søke skriftlig om å få fornyet sin autorisasjon som forbundsdommer. Søknadene behandles individuelt.

– Ved fravær fra dømming i praksis på mer enn 5 år, må hele kretsdommerkurset + aspirantdommerperiode gjennomføres og bestås. Dette gjelder både for kretsdommere og for forbundsdommere.

– Det er i særskilte tilfeller anledning til å søke om permisjon fra dommergjerningen, og komme tilbake uten å måtte ta e- læring /kurs på nytt. Søknad om permisjon sendes til NSF v/ kristin@svomming.no og behandles av dommerutvalget.

Generell informasjon til dommere

Oversikt over krets- og forbundsdommere i svømming ligger på Medley  Dette er den offisielle oversikten over alle svømmedommere i NSF. Man kan velge om man vil søke over oversikt pr. klubb eller pr. krets. Eventuelle feil og mangler på listene sendes til post@svomming.no.

Autorisasjon

Autorisasjon som dommer varer i 2 år. Man må dømme på minst 5 økter i denne 2- års perioden for å opprettholde lisensen. Ved nyautorisasjon praktiseres at første til-dato settes til 01.01.

Det vil si at noen får førsteperiode på 1,5 år (tas hensyn til ved oppdatering) og noen opp til 2,5 år.

Dommerkortene sendes til Norges Svømmeforbund, Postboks 5000, 0840 OSLO, for oppdatering.

NB! Viktig å ikke bruke forkortelsen NSF, da det er flere særforbund som har samme forkortelse.

For stupdommere – se egen fane over for informasjon om autorisering.

 

Kontaktinformasjon

NSF ønsker at alle dommere skal være lett tilgjengelig for arrangører og ønsker derfor at alle dommere ligger ute med minst enten e-mailadresse eller mobiltelefonnummer på Medley.

Selv om en ikke ønsker å legge ut f.eks e- mailadresse er det viktig at vi får den. Distribusjon av dommerrelevant informasjon blir enklere. Etter hvert vil også dommerne få brukernavn og passord til medley.no, der de blant annet kan gå inn og endre kontaktinformasjon selv. E- mail adressen vil være brukernavn.

For de av dere som ikke ligger ute med noe kontaktinformasjon ber vi dere sende følgende informasjon til kristin@svomming.no:

Navn, adresse, postnummer og sted, fødselsdato, e- mailadresse, mobiltelefonnummer, klubb, type dommer (krets- eller forbundsdommer).

 

Dommerskjorter

Alle dommere får tilsendt en dommerskjorte ved autorisering som krets- eller forbundsdommer (inkludert i kurspakken).

Klubber, kretser og dommere selv kan også bestille ekstra skjorter ved behov – direkte fra Idrettsbutikken. 

Pris pr. skjorte er kr. 188 (inkl. mva) + porto.

Ettersom størrelser kan variere fra produsent til produsent har vi lagt ved en størrelsesguide.

Størrelsesguide

 

Dommerbukser

Anbefalte nettsteder for bestilling av dommerbukser.

 

Kontaktperson i NSF for dommere er Kristin Homb, kristin@svomming.no

X