go up

Ingen dommere – ingen stevner! For å kunne arrangere svømmestevner er en helt avhengig av dommere. Det er nettopp dommerne som sørger for at stevner blir gjennomført på en god måte, i henhold til gjeldende lover og regler.

Mange foresatte tilbringer mange timer i svømmehallen når det er stevner. Som svømmedommer får du en unik mulighet til å bli bedre kjent med idretten, du er del av et godt dommerteam – og du får muligheten til å bidra fra kanten når du likevel skal være i hallen. Som aktiv dommer kan du også utvikle deg videre gjennom dommerutdanning.

Enten du er foresatt, tidligere svømmer, aktiv svømmemosjonist eller ellers har et hjerte som banker litt ekstra for svømming – kan du bli Kretsdommer.

Medley.no

Den offisielle oversikten over alle autoriserte dommer i NSF er på siden www.medley.no Her kan en søke opp dommer ut ifra flere søkekriterier (pr klubb, pr krets, pr funksjon/nivå). Alle dommere skal etter hvert få egen bruker på Medley, slik at de kan logge inn på egen bruker.

NSF ønsker at alle dommere skal være lett tilgjengelig for arrangører og ønsker derfor at alle dommere e-postadresse og/ eller mobiltelefonnummer på Medley.

NSF må ha e-postadresse til alle dommere. Dette for at distribusjon av dommerrelevant informasjon blir enklere. Etter hvert vil også dommerne få brukernavn og passord til medley.no, der de blant annet kan gå inn og endre kontaktinformasjon selv. E-postadressen vil være brukernavn.

 

Facebook

På Facebook er det en egen gruppe for svømmedommere. Som dommer kan du be om å bli medlem her. På denne siden publiseres nyheter, tips og annen relevant dommerinformasjon. gruppen skal ikke  Gruppen skal ikke brukes for å skaffe dommere til stevner.
Gruppen finner du på Facebook. 

Aspiranter på svømmestevner

Det har vært en del spørsmål om antall aspiranter på svømmestevner, og hvor lenge en økt må vare for at aspiranter skal få den godkjent som stevne/økt nå under koronapandemien.

I Koronaveiledningshefte fra Svømmeforbundet står det:

«Aspiranter: Det anbefales max 2 – 3 aspiranter per økt basert på anleggets størrelse og fasiliteter. Disse fordeles på vendedommer vendeside, teknikkdommer og måldommer, IKKE vendedommer startside.»

For å få godkjent stevne/økt, må man dømme aktivt i minimum 2 timer.

Dommerutvalget svømming:

Leder:  Erik Grøtting, Sportsklubben Speed

Nestleder: Wenche Salte, Bryne SK

Medlem: Alice Boyd, Vestbyen IL

Varamedlem: Katri M. Somby, Karasjok SK

Dommerutvalget kan kontaktes på du@medley.no

2022

 

DATO STEVNE OVERDOMMER STARTER
1.-3. april NM Masters, Oslo Rune Gran Anne-Grete Grøtting 
Øystein Spangelo Roy Johnsrud
4.-6. juni ÅM, TBA Nina Pedersen  Bjørn Volden 
Line Forberg Dickhausen Kirsten Sundby Foldvik 
7.-10. juli NM Langbane, Kristiansand Erik Grøtting  Tor Morten Wist 
Renate Mosesen  Linda Skogli 
21.-23. oktober NM Ungdom, TBA Solgunn Wagelid Bjørn Volden

 

 

FINA-STEVNER

DATO STEVNE OVERDOMMER STARTER
1.-3. april Bergen Swim Festival Unni Stensrud Hansen Bjørn Volden
Renate Mosesen Odd-Henry Skaar
23.-25. september Lambertseter Open, Oslo Alice Boyd Anne-Grete Grøtting
Erik Grøtting Kirsten Sundby Foldvik
28.-30. oktober Nordsjøstevnet, Stavanger Rune Gran Tor Morten Wist
Line Forberg Dickhausen Thore Gudbrandsen

 

Mailadresser overdommere

Alice Boyd alice.catriona.boyd@gmail.com
Erik Grøtting erik.grotting@getmail.no
Renate Mosesen Rmosesen@yahoo.com
Rune Gran rune.gran@hotmail.com
Solgunn Wagelid solgunn@wagelid.no
Unni Stensrud Hansen stenshan@online.no
Øystein Spangelo spangelo@gmail.com
Nina Pedersen nina.pedersen@sorreisa.kommune.no
Petter Frantzen petter.frantzen@gmail.com
Line Forberg Dickhausen line.dickhausen@lyse.net

 

Mailadresser startere

Anne-Grete Skrolsvik Grøtting annegrete.grotting@icloud.com
Bjørn Volden bjorn.kristian.volden@gmail.com
Kirsten Sundby Foldvik andr-fol@online.no
Linda Skogli skoglilinda@gmail.com
Odd-Henry Skaar oddhenry.skaar@gmail.com
Roy Johnsrud roy.johnsrud@nsb.no
Thore Gudbrandsen thore.gudbrandsen@icloud.com
Tor Morten Wist tomowi@equinor.com

Dommer- og starterliste 2022

Dommer- og starterliste 2021

Dommer- og starterliste 2020

Autorisasjon som dommer varer i 2 år. Man må dømme på minst 5 økter i denne 2- års perioden for å opprettholde lisensen. Ved nyautorisasjon praktiseres at første til-dato settes til 01.01. Det vil si at noen får førsteperiode på 1,5 år (tas hensyn til ved oppdatering) og noen opp til 2,5 år.

Alle stevneøkter som dømmes, blir registrert på den enkelte i Medley. De gule dommerkortene brukes altså ikke lenger for bekreftelse fra overdommer på at en har dømt. Dommere med autorisasjon som går ut 01.01.2021 – og som ikke har dømt minst 5 stevneøkter i 2020, bes ta vare på kortet for dokumentasjon av stevner i 2019.

Lover og regler

Unntakskoder for parasvømmere
World Para Swimming (svømmedelen av International Paralympic Commetee) har gått gjennom sitt regelverk. Dette har medført noen endringer de unntakskoder som gjelder for parasvømmere. Endrigene internasjonalt er gjeldende fra 1. januar 2018. For å se hvilke hvilke svømmere som har hvilke unnta, se oversikten som er på www.medley.no.
Parasvømmere er betegnelsen på svømmere med en funksjonsnedsettelse,

Her er de oppdaterte kodene for parasvømmere.

 

Stikkordkort svømmeregler (oppdatert pr 03.12.2019)
Dette kortet er ment som en rask referanseguide for svømmedommere. Det skal ikke fungere som en erstatning for grundig kjennskap til NSF´s lover og regler.

Mål: Deltakerne skal kunne dømme stevner i kretsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave; at “alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltakere får en uberettiget fordel framfor de andre”.
Målgruppe: Alle som er 14 år eller eldre som har lyst til å bli dommer på kretsnivå.
Varighet: Nettbasert selvstudie (ca. 2 timer) + 6 klokketimer (8 undervisningstimer) på fysisk kursdag.
Innhold: Dommer i idretten, idrettsorganisasjon, lover og regler for svømmeartene, lover og regler for mål-, vende-, teknikk- og tidtakersjef.
Autorisasjon: Gjennomført nettbasert del, bestått skriftlig eksamen, dommeraspirant på minst fire stevner innen 1 år etter gjennomført kurs.
Hvem kan arrangere? Klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund.
Mål: Deltakerne skal kunne dømme stevner i forbundsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave; at “alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltaker får en uberettiget fordel fremfor de andre”.
Målgruppe: Kretsdommere som har fylt 18 år og har vært autorisert dommer i minst 2 år
Varighet: Repetisjon av nettbasert del av kretsdommerkurs + 6 timer fysisk kursdag.
Innhold: Casebaserte oppgaver i grupper.
Autorisasjon: Kandidatene vurderes ut fra deltakelse i gruppediskusjoner.
Hvem kan arrangere? Klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund.
Mål: Deltakerne skal kunne fungere som startere etter den til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonal regler og praksis. Dette for å sikre at alle svømmere konkurrerer under like forhold og at ingen svømmere får en urettferdig fordel framfor andre.
Målgruppe: Krets- og forbundsdommer og som ønsker å lære mer om starterrollen.
Varighet: 8 timer
Innhold: Kurset består av både en teoridel som er typisk klasseromsundervisning, samt en praksisdel på bassengkanten.Teorifokus: Starterens egenskaperstartprosedyrersamarbeid overdommer og starterstemmebrukplasseringoppgaver og hjelpemidlerPraksisfokus: signalbruk, herunder fløyte og kroppsspråkelektronikkstarters plassering og samvirke med Overdommer.
Hvem kan arrangere?: Klubber og kretser tilknyttet NSF.

Anbefalt antall kursdeltagere: Det anbefales å gjennomføre kurset med inntil 10 deltagere. Dette med tanke på tidsbruk til praksis og evaluering av deltagerne.

Kursgjennomføring: To dommerinstruktører hvorav en er starter og en er overdommer. Dette er nødvendig da det ønskes så lik opplæring som mulig og kontinuerlig evaluering av kandidaten i forbindelse med praksis i kurset.

Praksis gjennomføres med nødvendig starterutstyr og minimum 10 svømmere til å gjennomføre teststartene.

Overdommerkurset er det øverste nivået av dommerkurs i NSF, og skal gi deltakerne en fordypning i rollen som overdommer.

Mål: Deltakerne skal etter endt kurs kunne påta seg oppgaven som overdommer på lokale og regionale svømmestevner etter NSF’s lover og regler.

Målgruppe: Må har vært Forbundsdommere  i minimum 2 år.

Varighet:

        – Modul 1: Nettbasert del; teori – gjennomføres på egenhånd.

        – Modul 2: Kursdag – Bevisstgjøring og holdninger –egen kursdag (ca. 6 timer)

        – Modul 3: Praksis under veiledning ved minimum 2 stevner (ikke stevne- økter)

Innhold: Svømmeregelverket, spesielt med fokus på overdommerrollen. Overdommerrollen; oppgaver, samspill mellom OD, arrangør, trenere/ledere/svømmere. Undervisning og diskusjon.

Vurdering: Veiledning og tilbakemelding fra Dommerinstruktør, samt vurdering gjennom prosessevaluering av kurslærer.

Arrangør: Norges Svømmeforbund sentralt

Kurslærere: FINA- dommere i NSF som er dommerinstruktører.

For at dommere skal holdes oppdatert, få mulighet til å utvikle seg, utveksle erfaringer, og ha en sosial møteplass, oppfordres klubber og kretser til å arrangere årlige Oppdateringssamlinger. Det er Dommerinstruktør som kan ha slike samlinger og en kan gjerne legges samling i tilknytning til kurs som dommerinstruktøren skal holde.  Det skal i utgangspunktet ikke være noen deltakeravgift på samlingene, men er avhengig av bindende påmelding i forhold til reservasjon av lokaler og bevertning.

Samlingene har en varighet på ca 3 timer.

 

 • Innhold/ tema på samlingene:
 • Lik tolkning – lik praksis
 • Nytt siden sist
 • Lov- og regelendringer
 • Praksis – dommergjerningen, rolleforståelse
 • Regelbrudd? Endringer? Tolkninger?
 • Lokale utfordringer

Alle dommer skal være likt kledd når de går inn i dommerrollen på stevne. Reglement er som følger:

 1. Hvit piquet krets/forbundsdomerskjorte du fikk etter gjennomført dommerkurs.  Skjorten skal has ned i buksen/skjøret.
 2. Hvit ugjennomsiktig lang bukse, eller skjørt som går nedenfor knærne når man sitter (ikke ankellangt skjørt). Denne bestilles privat, eller av krets/klubb avhengig av rutiner lokalt for dette. Shorts eller piratbukser er ikke tillatt.
 3. Hvite hele sko Ikke sandaler med åpen tå. Crocs er tillatt.
 4. Hvite sokker Evt. barbeint dersom man måtte ønske.
 5. Hvitt, eller annet lyst undertøy. OBS; viktig at det ikke er mønster på disse, da dommertøy ofte blir gjennomsiktig når det blir vått.
 6. Brukes belte, må det være hvitt. 

Dommerbukse, pakke med bukse og corcs, samt ekstra dommerskjorte, kan kjøpes direkte fra Idrettsbutikken. 

For å sikre at dommere er oppdatert og har nødvendig kunnskap for utføre dommergjerningen på en god måte, er det krav om å dømme på minst 5 stevneøkter i løpet av to år.
Om man av ulike grunner ikke ønsker eller har mulighet for å dømme i en gitt periode etter at autorisasjonen har gått ut, er det satt opp retningslinjer for hva en skal gjøre om en vil tilbake til dømmingen og få ny autorisasjon. Retningslinjene er som følger:

 • Ved fravær fra dømming i praksis i opptil 2 år, må e- læringen tilknyttet aktuelt dommernivå (kretsdommere tar e- læringen på kretsdommerkurset og forbundsdommere tar e- læringen på forbundsdommerkurset) gjennomføres og bestås før man får fornyet autorisasjon.
 • Ved fravær fra dømming i praksis på 2 til 5 år, må hele kurset (dvs. e- læring og fysisk kursdag) på aktuelt dommernivå gjennomføres på nytt og bestås. Dette gjelder for kretsdommere. Forbundsdommere må søke skriftlig om å få fornyet sin autorisasjon som forbundsdommer. Søknadene behandles individuelt av Dommerutvalget.
 • Ved fravær fra dømming i praksis på mer enn 5 år, må hele kretsdommerkurset + aspirantdommerperiode gjennomføres og bestås. Dette gjelder både for kretsdommere og for forbundsdommere.

Det er i særskilte tilfeller anledning til å søke om permisjon fra dommergjerningen, og komme tilbake uten å måtte ta e- læring /kurs på nytt. Søknad om permisjon sendes til NSF v/ kristin@svomming.no Søknaden behandles av Dommerutvalget.

X