go up

Dommere svømming

Ingen dommere – ingen stevner! For å kunne arrangere svømmestevner er en helt avhengig av dommere. Det er nettopp dommerne som sørger for at stevner blir gjennomført på en god måte, i henhold til gjeldende lover og regler.

Mange foresatte tilbringer mange timer i svømmehallen når det er stevner. Som svømmedommer får du en unik mulighet til å bli bedre kjent med idretten, du er del av et godt dommerteam – og du får muligheten til å bidra fra kanten når du likevel skal være i hallen. Som aktiv dommer kan du også utvikle deg videre gjennom dommerutdanning.

Enten du er foresatt, tidligere svømmer, aktiv svømmemosjonist eller ellers har et hjerte som banker litt ekstra for svømming – kan du bli Kretsdommer.

Medley.no

Den offisielle oversikten over alle autoriserte dommer i NSF er på siden www.medley.no Her kan en søke opp dommer ut ifra flere søkekriterier (pr klubb, pr krets, pr funksjon/nivå). Alle dommere skal etter hvert få egen bruker på Medley, slik at de kan logge inn på egen bruker.

NSF ønsker at alle dommere skal være lett tilgjengelig for arrangører og ønsker derfor at alle dommere e-postadresse og/ eller mobiltelefonnummer på Medley.

NSF må ha e-postadresse til alle dommere. Dette for at distribusjon av dommerrelevant informasjon blir enklere. Etter hvert vil også dommerne få brukernavn og passord til medley.no, der de blant annet kan gå inn og endre kontaktinformasjon selv. E-postadressen vil være brukernavn.

 

Facebook

På Facebook er det en egen gruppe for svømmedommere. Som dommer kan du be om å bli medlem her. På denne siden publiseres nyheter, tips og annen relevant dommerinformasjon. gruppen skal ikke  Gruppen skal ikke brukes for å skaffe dommere til stevner.
Gruppen finner du på Facebook. 

Dommerutvalget svømming:

Leder: Anneline Vassbakk Løyning, Bjerkvik SK

Nestleder: Petter Frantzen, Nordkapp SK

Medlem: Erik Grøtting, Sportsklubben Speed

Varamedlem: Katri M. Somby, Karasjok SK

Dommerutvalget kan kontaktes på du@medley.no

Ingen konkurranser uten dommere! Vi er avhengige av dommere for å arrangere konkurranser. Det er dommerne som sørger for at konkurransen gjennomføres på en god måte og etter gjeldende lover og regler.

Som dommer får en mulighet til å følge konkurransen fra kanten – der det skjer! En har også muligheten til å utvikle seg videre til nye dommerfunksjoner.

For å bli dommer i svømming, må en gjennomføre Kretsdommerkurs. Alle fra 14 år og oppover kan bli Kretsdommer. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Ønsker en å utvikle seg videre som dommer, kan en bli Forbundsdommer. En kan også bli Starter og Overdommer. NSF sentralt arrangerer Overdommerkursene, mens det er klubber og kretser som arrangerer de øvrige kursene.

Det er stadig behov for nye dommere. Les mer dommerutdanning på vår Utdanningsside.

Autorisasjon som dommer varer i 2 år. Man må dømme på minst 5 økter i denne 2- års perioden for å opprettholde lisensen. Ved nyautorisasjon praktiseres at første til-dato settes til 01.01. Det vil si at noen får førsteperiode på 1,5 år (tas hensyn til ved oppdatering) og noen opp til 2,5 år.

Alle stevneøkter som dømmes, blir registrert på den enkelte dommer i Medley. Alle dommere som har dømt på minst 5 økter i løpet av 2-års perioden, vil automatisk få fornyet sin autorisasjon med 2 nye år. 

Om man ikke ønsker å være dommer, meldes dette fra til post@svomming.no, slik at en blir tatt ut av dommeroversikten på www.medley.no 

Dommeransvarlig i klubb

For at klubber skal kunne arrangere approberte stevner, er det vedtatt at klubben må ha egne autoriserte dommere. Dette er regulert i NSFs regelverk, GE 52. En egen dommeransvarlig i klubben kan gjøre det enklere å følge opp og koordinere dommeraktivitet og dommerbehovet. Den som er dommeransvarlig skal ikke nødvendigvis gjøre alt jobben selv, men er den som følger opp og har dialogen med klubbens styre, administrasjon og stevneutvalg for best mulig oppfølging.  Den som er dommeransvarlig bør være engasjert i klubben og ha et godt kontaktnett der. Vedkommende må også ha kjennskap til regelverket og bør være dommer selv.

Aktuelle oppgaver for dommeransvarlig:

 • Følge opp klubbens dommere f.eks med
  –  dommersamlinger
  – oppmuntre til videre utdanning
  – inkludere dommere i klubbens øvrige aktiviteter
 • Ansvarlig for å arrangere kurs og rekruttering av nye dommere
 • Samarbeid med kretsen og andre klubber:
  –  dommeroppsett på stevner
  – felles dommersamlinger
  – utdanning

Lover og regler

Unntakskoder for parasvømmere
World Para Swimming (svømmedelen av International Paralympic Commetee) har gått gjennom sitt regelverk. Dette har medført noen endringer de unntakskoder som gjelder for parasvømmere. Endrigene internasjonalt er gjeldende fra 1. januar 2018. For å se hvilke hvilke svømmere som har hvilke unnta, se oversikten som er på www.medley.no.
Parasvømmere er betegnelsen på svømmere med en funksjonsnedsettelse,

Her er de oppdaterte kodene for parasvømmere.

 

Stikkordkort svømmeregler (oppdatert pr 01.03.2023)
Dette kortet er ment som en rask referanseguide for svømmedommere. Det skal ikke fungere som en erstatning for grundig kjennskap til NSF´s lover og regler.

For at dommere skal holdes oppdatert, få mulighet til å utvikle seg, utveksle erfaringer, og ha en sosial møteplass, oppfordres klubber og kretser til å arrangere årlige Oppdateringssamlinger for sine dommere. Det er Dommerinstruktør som kan ha slike samlinger og en kan gjerne legge samling i tilknytning til stevne eller til kurs som dommerinstruktøren skal holde.  Det skal i utgangspunktet ikke være noen deltakeravgift på samlingene, men er avhengig av bindende påmelding i forhold til reservasjon av lokaler og bevertning.

Lengden på samlingen kan tilpasses til innholdet, men anbefalt varighet er ca 3 timer.

 

Aktuelle tema på en samling:

 • Oppdateringer i lover og regler
 • Dele erfaringer fra lokale stevner/lokale utfordringer
 • Dommerrollen 
 • Dømming av Parasvømmere 

Oppdatering på dommeruniformering: Fra og med 1. januar 2025 skal alle dommere bruke sorte benklær. NM langbane 2024 vil være første Norske mesterskap der nytt reglement tas i bruk. Ut over dette vil det være en overgangsordning ut 2024 der det kan benyttes både hvite og sorte benklær.

Alle dommer skal være likt kledd når de går inn i dommerrollen på stevne. Reglement fra og med 1. januar 2025 er som følger:

 1. Hvit piquet krets/forbundsdommerskjorte du fikk etter gjennomført dommerkurs.  Skjorten skal tas ned i buksen/skjørtet.
 2. Sort lang bukse, eller skjørt som går nedenfor knærne når man sitter (ikke ankellangt skjørt). Denne bestilles privat, eller av krets/klubb avhengig av rutiner lokalt for dette. Shorts eller piratbukser er ikke tillatt.
 3. Sorte hele sko. Ikke sandaler med åpen tå. Crocs er tillatt.
 4. Sorte sokker Evt. barbeint dersom man måtte ønske.
 5. Hvitt, eller annet lyst og ensfarget undertøy under dommerskjorten.
 6. Brukes belte, må det være sort. 

Ekstra dommerskjorte, kan kjøpes direkte fra Idrettsbutikken. 

For å sikre at dommere er oppdatert og har nødvendig kunnskap for utføre dommergjerningen på en god måte, er det krav om å dømme på minst 5 stevneøkter i løpet av to år.
Om man av ulike grunner ikke ønsker eller har mulighet for å dømme i en gitt periode etter at autorisasjonen har gått ut, er det satt opp retningslinjer for hva en skal gjøre om en vil tilbake til dømmingen og få ny autorisasjon. Retningslinjene er som følger:

 • Ved fravær fra dømming i praksis i opptil 2 år, må e- læringen tilknyttet aktuelt dommernivå (kretsdommere tar e- læringen på kretsdommerkurset og forbundsdommere tar e- læringen på forbundsdommerkurset) gjennomføres og bestås før man får fornyet autorisasjon.
 • Ved fravær fra dømming i praksis på 2 til 5 år, må hele kurset (dvs. e- læring og fysisk kursdag) på aktuelt dommernivå gjennomføres på nytt og bestås. Dette gjelder for kretsdommere. Forbundsdommere må søke skriftlig om å få fornyet sin autorisasjon som forbundsdommer. Søknadene behandles individuelt av Dommerutvalget.
 • Ved fravær fra dømming i praksis på mer enn 5 år, må hele kretsdommerkurset + aspirantdommerperiode gjennomføres og bestås. Dette gjelder både for kretsdommere og for forbundsdommere.

Det er i særskilte tilfeller anledning til å søke om permisjon fra dommergjerningen, og komme tilbake uten å måtte ta e- læring /kurs på nytt. Søknad om permisjon sendes til NSF v/ kristin@svomming.no Søknaden behandles av Dommerutvalget.

Aspiranter på svømmestevner

Det har vært en del spørsmål om antall aspiranter på svømmestevner, og hvor lenge en økt må vare for at aspiranter skal få den godkjent som stevne/økt nå under koronapandemien.

I Koronaveiledningshefte fra Svømmeforbundet står det:

«Aspiranter: Det anbefales max 2 – 3 aspiranter per økt basert på anleggets størrelse og fasiliteter. Disse fordeles på vendedommer vendeside, teknikkdommer og måldommer, IKKE vendedommer startside.»

For å få godkjent stevne/økt, må man dømme aktivt i minimum 2 timer.

X