go up

Konkurransestruktur

Svømmeutvalget (SVU) er ansvarlig for gjennomføring av NSFs mesterskap samt Landsdels årsklassemønstring (LÅMØ). En oversikt over mesterskap, mønstringer med tilhørende øvelsesoppsett og terminliste er dokumentert i Mesterskapsstrukturen (se dokument nederst på siden).

Høring konkurransestruktur svømming

Svømmeutvalget har sendt ut en høring til klubber og kretser, angående konkurransestrukturen i svømming. Høringen vil danne grunnlag for sak om eventuelle endringer i mesterskapsstrukturen til Forbundstinget i 2025.

Frist for tilbakemeldinger er satt til 1.oktober 2024, og sendes til svu@medley.no

NB!

Det understrekes at tilbakemeldingene må være forankret i en av høringsinstansene, og tilbakemeldinger fra enkeltpersoner vil ikke tas med i evalueringen.

 

Du finner mer informasjon i vedlegget her:

 

NSF søker tekniske arrangører

Svømmeutvalget oppfordrer klubbene til å søke om mesterskap og mønstringer så tidlig som mulig. Søknadsfrist mesterskap er 1.februar to år i forveien (søknadsfrist for mesterskap 2026 er 1.februar 2024). Søknadsfrist for mønstringer er 1. februar ett år i forveien (søknadsfrist for LÅMØ 2025 er 1. februar 2024).

Oversikt over tildelte og tilgjengelige mesterskap og mønstringer på utlysningssiden.

 

Typer konkurranser og tilhørende veiledere

SVU har i tillegg til veiledere for mesterskap og LÅMØ utarbeidet veiledere for klubbstevner og approberte stevner.

LÅMØ, ÅM, NM Ungdom, NM og NM langbane tildeles av Svømmeutvalget hvert år.

Veiledninger lastes ned nederst på siden.

Et klubbstevne er en uhøytidelig konkurranse for klubbens egne svømmere, og en et fint sted å begynne å konkurrere. Alle klubbens trenings- og konkurransegrupper bør være invitert på klubbstevner, men først og fremst er det de yngre svømmerne som skal i fokus. Klubbstevner er en ypperlig mulighet til å:

  • Skape god stemning og samhold i klubben
  • Skape gode mestringsopplevelser for barn og unge
  • Ha det gøy
  • Involvere foresatte i klubbens arbeid
  • Samle utøvere, trenere, foresatte, styre og andre engasjerte

Last ned veiledningshefte Klubbstevne nederst på siden.

Rekruttstevne er et ikke-approberte stevne. I praksis er rekruttstevne det samme som et klubbstevne: Barn kan delta fra det året de fyller 8 år.

For 10 år og yngre skal resultatlisten listes alfabetisk, og for 9 år og yngre skal ikke resultatet oppgis i resultatlisten.

Etter at utøverne har prøvd seg på klubbstevne vil rekruttstevne være det første konkurransen for barn hvor de svømmer med utøvere fra andre klubber.

Et rekruttstevne er en miniutgave av et vanlig svømmestevne, men uten behov for autoriserte dommere.

Les veiledning for Klubbstevne som du finner nederst på siden. Der finner du også forslag på invitasjon.

Et approbert stevne er en svømmekonkurranse som er registrert på NSFs terminliste. For å kunne arrangere et godkjent stevne må nok dommere bidra.

Utøvere kan delta i åpne approberte stevner fra det året man fyller 9 år. Resultatlisten for 9-10 åringer skal være alfabetisk. I landsdels- og nasjonale stevner kan man delta fra det året man fyller 11 år, mens man kan delta i stevner med kvalifiseringskrav fra det året man fyller 13 år, så sant man har klart kvalifiseringskravet.

Last ned veiledningshefte Approbert stevne nederst på siden.

X