go up

Gjeldene regler for ferdighetsmerker pr 21/06/2004:

1 Generell beskrivelse
1.1 Ferdighetsmerkene baserer seg på Tripp-trapp systemet. Reglene for utførsel av stupene og konkurranseavviklingen er beskrevet i reglene for Tripp-trapp.
1.2 Ferdighetsmerkene består av 4 merker.
1.2.1 Valørene for merkene er: Jern, Bronse, Sølv og Gull
1.3 Høyder
1.3.1 Sølv- og Gullmerke kan tas på både 1 meter, 3 meter og tårn.
1.4 Kravene er like for Gutter og Jenter

2 Dømming
2.1 Merkeneprøvene bør tas i forbindelse med Tripp-trapp konkurranser og bør dømmes av 5 dommere
2.2 Utførsel
2.2.1 Merkene (jern-gull) må tas på stupkonkurranser eller merketagningsdager. Her må det være et dommerpanel på 3-5 dommerne som er minimum kretsdommere.

3 Godkjenning og bestilling
3.1 Merkene bestilles på Idrettsbutikken
3.2 Ved bestilling av stupmerker må merkekravene dokumenteres av en av stupdommer eller oppnevnt dommer.

4 Krav

NAVN:

MERKE / DIPLOM:

KLASSE:

SVIKT

TÅRN

1 M

3 M

Jern

Merke

Kl. E

80 p

75 p

Bronse

Merke

Kl. D

115 p

85 p

Sølv

Merke

Kl. C

140 p

140 P

140 p

Gull

Merke

Kl. B

220 p

240 p

200 p

 

 

 

X