go up

Teknisk arrangør NM/UM/Masters Open Water 2021

I 2021 vil det arrangeres et mesterskap i Open Water, og det søkes etter teknisk arrangør.

Mesterskapet inkluderer NM, UM samt NM Masters i Open Water. Søknad sendes til Open Water-utvalget senest 1. februar 2021.

Spørsmål kan rettes til Open Water utvalget ved Geir Andersen; openwater@medley.no eller mobil 982 04 963.

OW-utvalget søker også etter tekniske arrangører som kan være interessert i å arrangere NM/UM/Masters i Open Water i 2022.

 

X