go up

Suksess med instruktørkurs stup!

Det første instruktørkurs stup, med fokus på Norges Stupskole, ble arrangert helgen 30.09 – 01.10 2017 i AdO Arena i Bergen. 

Det deltok 23 deltagere fra 11 forskjellige klubber. Det var også med nye klubber, som ikke har hatt stup fra før, men ønsker å starte opp med Norges Stupskole. Det blir spennende å følge disse klubbene!

Kurset hadde fokus på grunnleggende ferdigheter i stup, og innholdet i Norges Stupskole. Stup er en teknisk idrett, med mye turn i treningen. Mange av øvelsene må først øves på på land, og deretter gjøre det fra kant, 1m og evt. høyere høyder. Det ble brukt mye tid på å gå igjennom riktige teknikker, vanlige feil og hvordan rette på deltagere på stupskolen. Det var også fokus på instruktørrollen – hvordan være en god instruktør, sikkerhet og planlegging av treninger, biomekanikk i stup, barns utvikling og HLR og livredning. Kursdeltagerne fikk også prøve seg på å planlegge en kurstime, samt undervise de andre deltagerne på instruktørkurset i det de hadde planlagt.

Det var en veldig engasjert og aktiv gjeng på kurs. Det var med både tidligere og aktive stupere, stupskoleansvarlige, foreldre, turnere, svømmere og andre interesserte som ønsker å lære mer om stup for å starte opp med stup i klubb. Gjengen skapte inspirerende stemning og gode diskusjoner under kurset. Vi gleder oss til å se trygge og gode stupskoler utvikle seg i landet, og se enda flere barn og ungdom få begynne med stup!

Les mer om Norges Stupskole.

Les mer om instruktørkurs stup.

Har du spørsmål om stup, ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no.

 

 

X