go up

Starttillatelser for utenlandske statsborgere

Før norske mesterskap skal klubbene være oppmerksomme på å søke om starttillatelse for utenlandske statsborgere. Søknaden skal sendes NSF senest åtte uker før mesterskapet.

Det er mulig for utenlandske statsborgere å delta i norske mesterskap. Utøveren må ha bostedsadresse i Norge og søke om starttillatelse senest 8 uker før mesterskapet. Det er klubbens ansvar å søke om starttillatelse for sine utenlandske statsborgere.

For mer informasjon om starttillatelse for utenlandske statsborgere og søknadskrav, viser vi til lenken nederst på siden.

X