go up

Påmelding med langbanetider til NM langbane

Norges Svømmeforbund innfører påmelding med langbanetider til NM langbane. Gjelder ikke stafetter.

Langbanetider vil rangeres foran kortbanetider ved påmelding, slik at de som kun har kortbanetider rangeres sist i startlisten/heatlisten. Det kan fortsatt kvalifiseres via kortbanetider og langbanetider.

Dette er gjeldende fra og med 1.januar 2024.

Andre langbanearrangører kan også benytte denne ordningen fra og med 1.januar 2024, men står fritt til å velge den modellen de selv ønsker.

Søke mesterskap eller mønstringer?

1.februar 2024 er frist for å søke mesterskap 2026 og mønstringer 2025

Søknad sendes til svu@medley.no

 

Foto: Peter Aglen, aglenphoto.com

X