go up

Ny utlysning tekniske arrangører

Svømmeutvalget (SVU) i Norges Svømmeforbund oppfordrer klubber til å søke mesterskap tidlig, for å gi arrangørklubbene god tid til planlegging. Dette spesielt med tanke på kommunikasjon med kommune, halleier og organisering av overnattingstilbud og annet. Tildelingen publiseres av NSF tidligst etter at avtaler med hotell og forhold knyttet til halleie er avklart, men senest 12 måneder før mesterskapet.

Følgende arrangement for 2024 trenger tekniske arrangører:
  • LÅMØ Nord, LÅMØ Midt, LÅMØ Øst, LÅMØ Sør
Følgende arrangement for 2025 trenger tekniske arrangører:
  • LÅMØ Vest, LÅMØ Nord, LÅMØ Midt, LÅMØ Øst, LÅMØ Sør
  • Årsklassemesterskap
  • Landsstevnet

 

Ta gjerne kontakt på  svu@medley.no så sender vi litt info om hva en søknad må inneholde.

For mer spesifikk informasjon om arrangementene – se denne siden:
https://svomming.no/svomming/svomming-forside/arrangementsstruktur/

Søknadene sendes til Svømmeutvalget: svu@medley.no

Oversikt over allerede tildelte arrangementer findes HER.

 

X