go up

Norges Stupskole – en mulighet for ny aktivitet i din klubb!

Har din klubb stupaktivitet idag? Eller har dere stupefasiliteter i hallen og ønsker å tilby stupopplæring?

Da kan Norges Stupskole være noe for din klubb!

Norges Stupskole er NSF sin mal for stupopplæring. Stupopplæringen arrangeres av lokale klubber. Alle klubber som er registrert i Norges Stupskole driver stupopplæring etter Norges Svømmeforbunds metodikk og pedagogikk. Norges Stupskole er lagt opp på samme måte som Norges Svømmeskole, med nivåer, kjerneøvelser og diplomer. NSF ønsker at alle klubber med stupopplæring tilbyr samme metodikk, slik at stupopplæringen blir gjenkjennelig på tvers av klubber. Det vil også sikre kvalitet, og at alle lærer gode grunnleggende stupferdigheter uavhengig av sted og klubb.

Oslo Stupeklubb var nå i juli første klubb som skrev avtale om bruk av Norges Stupskole! Gratulerer!

101d
Innhold

Norges Stupskole består av fire nivåer: Svale, Terne, Albatross og Havørn.

Til sammen har nivåene 30 kjerneøvelser som er mål som deltageren i Norges Stupskole skal igjennom. Det er lagt opp til å bruke god tid på å lære målene godt.

Treningen foregår på land og i vann

Det er viktig å ha fokus på glede og mestring i Norges Stupskole, og det legges opp til at man skal ha en sikker og trygg trening der alle utøvere kan trene ut i fra sitt nivå. Det er også viktig å ha lek og morsomme øvelser fra stupebrettet.

Les mer her om innholdet i Norges Stupskole.

Materiell 

Når klubben skriver en avtale med NSF om at dere ønsker å bli en Norges Stupskoleklubb får klubben tilsendt materiellet. Det består av et Veiledningshefte som beskriver bakgrunn, organisering, rollen stupskoleansvarlig og utdanning.

Klubben får også tilsendt Aktivitetshefte til hvert nivå, som beskriver hvert nivå, med beskrivelse av hvert mål med progresjonsøvelser.

Klubben får også tilgang til å bruke www.tryggivann.no som er påmeldingsportal og et verktøy til administrering av stupekursene.

Utstyr

For å kunne tilby Norges Stupskole må klubben minimum ha 1m, kant, matter og tjukkas. Det er en fordel og også ha 3m, 5m, minisvikt og trampoline, men klubben kan fint tilby Norges Stupskole uten dette.

Kompetanse

For å kunne være instruktør i Norges Stupskole må du ikke ha stupbakgrunn fra før. I løpet av høsten 2016 skal det utvikles et egen Instruktørkurs Norges Stupskole, slik at alle som vil kan bli instruktør i stup. Per idag anbefales det å bli med på Trener 1 del 4 stup som arrangeres i Bergen 19.-21. august 2016. Les mer om dette her.

Det anbefales også å ta Begynnerinstruktørkurs svømming – her får man grunnleggende kunnskap om svømmeopplæring og pedagogikk for å lære bort dette til barn.

NSF kan hjelpe klubber som ikke har hatt stupopplæring før til å komme igang med dette. Dere må ikke ha mye kunnskap om stup fra før, men være villige til å lære.

Ønsker du mer info om Norges Stupskole?

Ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, tlf: 92461659

Oversikt aktivitet barn og ungdom NSF

X