go up

Nordisk Open Water Mesterskap i Danmark

Open Nordic Championships in Open Water Swimming blir arrangert i Middelfart i Danmark 11.-13. august 2017.

Distansene er:

  • Open Nordic Championships: 5 km / 7,5 km / 10 km
  • Open Danish Championships: 3 km team swimming

Registreringen vil åpne i løpet av våren 2017.

Invitasjon finner du her.

Mer info på mesterskapets hjemmeside.

 

X