go up

Minipoloturneringer våren 2017

Minipoloturneringer er en viktig del av vannpolo for barn, og er viktig for rekrutteringen til vannpolo. NSF ønsker å støtte klubber som arrangerer minipoloturneringer.

Vannpoloutvalget og NSF admin ønsker at alle klubber skal bli flinkere til å planlegge når de skal arrangere minipoloturneringer.

Dette er også viktig for å skape forutsigbarhet for foreldre og barn, slik at de vet hvilke helger de skal sette av til minipolotureringen.

 Vi ønsker også å belønne de klubbene som er gode på å planlegge, og de som prioriterer å arrangere en minipoloturnering.

 

Derfor setter vi en frist til 20. Januar 2017 for å melde inn dato for når dere skal arrangere minipoloturnering vårsesongen 2016 (januar – juli) . Det er kun klubber som melder inn dato innen denne fristen som kan søke om støtte.

Etter at dato er satt, må klubbe sende inn søknad minimum 30 dager før turneringen, søknad må bl.a. inneholde innbydelse. Støtten er på inntil kr. 4000,- per turnering. Midlene vil bli overført utbetalt ved rapportering fra turneringen, som må sendes  innen 2 uker etter turneringen er gjennomført. Les mer om støtte til minipoloturnering, og søknad.

Her kan dere også få tips til arrangering i turneringsmanualen.   

Innmelding av dato skjer til Cathrine Aa Dalen på NSFs forbundskontor: cathrine@svomming.no

IMG_9175

X