go up

Masters-NM – lisenskontroll

Tidligere år har det vært mange flere deltakere på Masters-NM enn antall registrerte lisenser hos NSF.

Det er altså mange masterssvømmere som ikke har betalt lisens.
Husk at svømmere som evt kun deltar på stafett også skal betale lisens!

Det vil bli utført lisenskontroll for alle deltakere før NM, og deltakere som ikke har betalt lisens innen fristen vil bli strøket fra startlistene, og de kan heller ikke delta på stafetter.

I år blir siste frist for å betale startlisens (kr 750) satt til en uke før NM, altså fredag 17. mars – 2017.

HVORDAN BETALES LISENSEN?

NSF-lisens og masters NM

Frist for betaling av lisens er satt til neste fredag, den 17. mars.
Fristen er satt til en uke før NM, slik at vi rekker å få oppdaterte lister fra NSF.

For å kunne betale startlisens, så må du være registrert med lisens for 2017. Dette er det din klubb som må registrere på sin lisensside.

De som betalte lisens i 2016 trenger ikke registreres på nytt – de har automatisk blitt registrert med ny lisenssesong for 2017. (sjekk om det er kommet endring på emailen) Husk da at det er nytt kid-nummer hvert år.

Betalingsinfo:
Kontonummer: 7874.06.70025 (tvungen kid).
Sum: 750 kroner.
Kid-nummer for 2017: Hvis du er registrert med lisens, så kan du se det på Min Idrett – men du kan også få betalingsinfo rett fra din klubb.

Man kan altså ikke betale via Min Idrett – der kan man kun finne betalingsinformasjon.

Er du ikke registrert med lisens?
Kontakt leder eller lisensansvarlig i din klubb!

X