go up
NSF synkron. Fotofraf: Rune Bendiksen / AV-Og-TIl

Dato for Synkronhelga 2016!

Etter stor suksess i 2015 blir Synkronhelga også arrangert i 2016! Det skjer 4.-6. mars 2016 på Ankerskogen på Hamar. Det blir forum for utøvere; fra synkronskolen nivå til senior nivå, trenere og dommere. Innhold og program kommer senere. Fint om alle klubber med synkronaktivitet, eller ønsker om å begynne med synkronaktivitet setter av datoene nå. Ved spørsmål ta kontakt med NSF ved Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

X