go up
Water Competence

Water Competence: Ny app til effektiv og trygg svømmeopplæring

Norges Svømmeforbund har inngått et samarbeid med grunnleggerne av appen Water Competence. Formålet med samarbeidet er å sikre flere tilgang til et glimrende verktøy for opplæring innen vanntilvenning, svømming, selvberging og livredning.
Appen, som er gratis og kan lastes ned fra App Store og Google Play, er tenkt som et hjelpemiddel til instruktører, trenere, lærere, foreldre og andre svømmeinteresserte for å inspirere de til å skape effektiv, positiv og trygg svømmeopplæring.  

Med over 400 videoer innen temaene basisferdigheter, crawlsvømming, ryggsvømming, brystsvømming, dykke, stupe, livredning, ferdighetsprøve, utendørs, iskompetanse og kajakk/kano er det en god anledning til å spre kompetanse som fremmer trening, lek og aktiviteter i vann inne som ute.  

Materialet i appen Water Competence bygger på kjente øvelser fra Norges Svømmeforbund, Norges Padleforbund, Norges Livredningsselskap samt evidensbasert forskning om vannkompetanse. Målet er å styrke svømmeferdighetene hos brukerne og elevene deres så de kan ferdes trygt i vann. Mange lærer å svømme innendørs, men de fleste ulykkene skjer ute. Med denne appen får man verktøyet til å lære seg vanntilvenning, svømming, selvberging og livredning – både inne og ute. 

Appens oppbygging 

Water Competence er oppbyggd med muligheter for å skape egne læreplaner og steg for steg guide til progresjon i undervisningen. Med temainndeling innen ulike kategorier kan brukeren gå direkte til emnet som er aktuelt for dem.   

Videoene er inndelt etter vanskelighetsgrad og starter med den enkleste øvelsen først og blir deretter gradvis vanskeligere. Det er også inkludert videoer med vanlige feil og tiltak som kan brukes for å hjelpe svømmeren å rette opp energikrevende teknikk.  

Som bruker er det mulig å laste ned videoer til offline bruk. Man kan markere videoer og lagre på en egen læreplan, og man kan sende videolenker til andre – også de som ikke har appen Water Competence.  

Menneskene bak appen 

Water Competence er utviklet med hjelp og støtte fra Innovasjon Norge, T:lab, NTNU Discovery og Norges Svømmeforbund av Borgar Ness og Egil Galaaen Gjølme. 

Borgar Ness er adjunkt og jobber som svømmelærer i grunnskolen. Han har utdanning som trener II i NSF sitt utdanningsløp og har lang erfaring både som trener og tidligere aktiv svømmer. Borgar har deltatt i nasjonale kompetansehevingstiltak for svømmeopplæring i skolen og bidrar i forskningsgruppa Water Competence ved NTNU. Han er også veileder innenfor livredning i Norges Padleforbund.  

Egil Galaaen Gjølme er førstelektor i kroppsøving og idrett ved NTNU. Han er hovedinstruktør i Norges Livredningsselskap og expert member i International Life Saving Association Europe. Egil er veileder innenfor elv, hav, kano og livredning i Norges Padleforbund og leder forskergruppa Water Competence ved NTNU. Han har i lengre tid bidratt i læreplanutvikling og nasjonale kompetansehevingstiltak innen svømme- og livredingsopplæring.

Gratis webinar om Water Competence

Torsdag 15. september avholdes webinar om Water Competence. Borgar Ness og Egil Galaaen Gjølme vil presentere appen og hvordan man praktisk kan utnytte den i svømmeopplæring eller trening. De vil presentere temaer og funksjoner i appen for bedre forståelse og utnyttelse av appens fulle potensiale. Påmelding i infoboks nedenfor.

X