go up

Vill i vann trenerkurs høsten 2017

Det blir arrangert Trenerkurs Vill i vann tre steder til høsten.

  • Oslo, 27. august 2017 – fullt, men mulig å sette seg på venteliste
  • Ålgård, Rogaland, 2. – 3. september 2017
  • Tromsø, 23. – 24. september 2017

For mer info om sted og tid for hvert kurs, samt påmelding finner du på Min Idrett.

Målgruppen for kurset er ungdommer og voksne som ønsker å bli trenere for Vill i vann eller generelt øke sin kompetanse som trener. Deltakerne kan delta fra det året de fyller 16 år, og må ha gjennomført Trener 1 eller videregående instruktør. Alle deltagere må også gjennomføre Vill i vann e-læringsmodul i forkant av kurset. Deltakere som ikke har gått gjennom Trener 1 må gjennomføre e-læring (Barneidrettens verdigrunnlag, Trenerrollen og anbefalt også å ta: Aldersrelatert trening 1) i tillegg til Vill i vann e-læringen. Deltagere må representere en klubb i Norges Svømmeforbund. Deltakeravgift kr. 850,-. Klubben blir fakturert i etterkant av kurset.

Trenerkurset har som mål å gjøre treneren i stand til å skape et variert og morsomt aktivitetstilbud for barn og unge i regi klubben. Etter endt modul skal deltakeren:

  • Ha god forståelse for bakgrunn, hensikt og mål for konseptet Vill i vann
  • Kunne planlegge ved bruk av en årsplan og øktplaner for de ulike Vill i vann grupper
  • Kunne planlegge og gjennomføre kreative og mestringsorienterte Vill i vann-økter
  • Ha grunnleggende kjennskap til grunnfundamentet og kjerneøvelser for de ulike vannidrettene svømming, vannpolo, synkronsvømming, Open Water og stup.
  • Forståelse for at deltakere kan ha ulik motivasjon for deltakelse i Vill i vann

 

Les mer om e-læring og innhold i Vill i vann trenerkurs.

Les mer om aktivitetskonseptet Vill i vann her.

Påmelding: via minidrett.no

Spørsmål: ta kontakt med NSF ved Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, tlf: 92461659

 

X