go up

Vill i vann Camp 2021

Arrangerer din klubb sommercamps, eller camps i en annen skoleferie, eller ønsker dere å arrangere?

Klubber kan nå søke om midler til å arrangere feriecamps for barn og ungdom i 2021!

NYTT i 2021 er at man også kan arrangere camper for barn!

Norges Svømmeforbund har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til at klubber kan arrangere Vill i vann Camps for både barn og  ungdom til og med 16 år.

Målet med campen er å arrangere en rimelig ferieleir for barn og ungdom. Ungdom skal gjerne være med på å planlegge og arrangere campen. Innholdet i leiren skal basere seg på Vill i vann konseptet, der alle våre grener skal være representert, i tillegg til aktiviteter på land, og aktivitetene skal være variert og på deltakernes premisser og ønsker.

Klubber skal også legge til rette for varierte aktiviteter resten av året, etter endt camp. Disse aktivitetene er laget med bakgrunn i tips fra deltakerne, og erfaringer fra Vill i vann campen. Vi ønsker at flere barn og ungdom forsetter med aktiviteter i klubbene våre. Klubber som ikke tidligere har arrangert feriecamper for barn og/eller ungdom blir prioritert.

 

Hva får klubbene som blir plukket ut:

  • 30 000kr i støtte til leiren, som skal bidra til at leiren blir rimelig for deltakere
  • Opp til 10 000kr i utstyrstøtte
  • Gratis deltakelse på Lederkurs for ungdom for 2 ungdommer som er med på planlegging av campen
  • Gratis deltakelse for 1 trener på Trenerkurs Vill i vann
  • Hjelp til gjennomføring og planlegging av camp
  • Har klubben store utgifter til bassengleie kan noe av dette støttes. 

Søknadsfrist er fortløpende, og så lenge det er midler igjen vil klubber med gode søknader få dette innvilget. 

NB! Husk at klubb kun kan arrangere camp så lenge det er i tråd med gjeldene koronaregler nasjonalt og/eller lokalt på tidspunktet klubben planlegger campen. 

Vi håper mange klubber ønsker å arrangere feriecamps for barn og ungdom!

Mer info, krav til klubber og søknadsskjema finner du på på denne siden.

 

Fra Vill i vann Camp på Sørumsand i august 2019. Her spiller ungdommene SUP-polo, som de har funnet opp selv.

X