go up

Vill i vann Camp 2020

Arrangerer din klubb sommercamps, eller camps i en annen skoleferie, eller ønsker å arrangere?

Klubber kan nå søke om midler til å arrangere feriecamps for ungdom i 2020!

Norges Svømmeforbund har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til at klubber kan arrangere Vill i vann Camps for ungdom i alderen 12-16 år (fra året de skal starte i 7.klasse til ut ungdomsskolen). Prosjektet varer i tre år (2019-2021), og man søker for ett år av gangen.

Målet med campen er å arrangere en rimelig ferieleir for og av ungdom. Ungdom skal være med på å planlegge og arrangere campen. Innholdet i leiren skal basere seg på Vill i vann konseptet, der alle våre grener skal være representert, i tillegg til aktiviteter på land, og aktivitetene skal være variert og på ungdommenes premisser og ønsker.

Klubber skal også legge til rette for ungdomsaktiviteter resten av året, etter endt camp. Disse aktivitetene er laget med bakgrunn i tips fra ungdom, og erfaringer fra Vill i vann campen. Vi ønsker at flere ungdom forsetter med aktiviteter i klubbene våre.

 

Hva får klubbene som blir plukket ut:

  • 30 000kr i støtte til leiren, som skal bidra til at leiren blir rimelig for deltakere
  • Opp til 10 000kr i utstyrstøtte
  • Gratis deltakelse på Lederkurs for ungdom for 2 ungdommer som er med på planlegging av campen
  • Gratis deltakelse for 1 trener på Trenerkurs Vill i vann
  • Hjelp til gjennomføring og planlegging av camp

De 10 beste søknadene som ivaretar god involvering av ungdommer i arrangementet, med rimelig deltakeravgift for å få med flest mulig blir valgt ut hvert år.

Søknadsfrist for leirer i 2020: 5. desember 2019

 

Vi håper mange klubber ønsker å arrangere feriecamps for ungdom!

Mer info, krav til klubber og søknadsskjema finner du på på denne siden.

 

Fra Vill i vann Camp på Sørumsand i august 2019. Her spiller ungdommene SUP-polo, som de har funnet opp selv.

X