go up

Vill i vann Camp 2019

Arrangerer din klubb sommercamps, eller ønsker å arrangere?

Klubber kan nå søke om midler til å arrangere sommercamps for ungdom!

 

Norges Svømmeforbund har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til at klubber kan arrangere Vill i vann Camps for ungdom i alderen 13-16 år. Prosjektet varer i tre år, og man søker for ett år av gangen.

Målet med campen er å arrangere en rimelig sommerleir for og av ungdom. Ungdom skal være med på å planlegge og arrangere campen. Innholdet i leiren skal basere seg på Vill i vann konseptet, der alle våre grener skal være representert, og aktivitetene skal være variert og på ungdommenes premisser og ønsker.

Klubber skal også legge til rette for ungdomsaktiviteter resten av året, etter endt camp. Disse aktivitetene er laget med bakgrunn i tips fra ungdom, og erfaringer fra Vill i vann campen. Vi ønsker at flere ungdom forsetter med aktiviteter i klubbene våre.

 

Hva får klubbene som blir plukket ut:

  • 30 000kr i støtte til leiren, som skal bidra til at leiren blir rimelig for deltakere
  • Opp til 10 000kr i utstyrsstøtte
  • Gratis deltakelse på Lederkurs for ungdom for 2 ungdommer som er med på planlegging av campen
  • Gratis deltakelse for 1 trener på Trenerkurs Vill i vann
  • Hjelp til gjennomføring og planlegging av camp

De 10 beste søknadene som ivaretar god involvering av ungdommer i arrangementet, med rimelig deltakeravgift for å få med flest mulig blir valgt ut hvert år.

Søknadsfrist 1.mars 2019 – fortsatt mulig å søke frem til 15. mars. De klubbene som søker først har en fordel i utvelgelsen. 

 

Vi håper mange klubber ønsker å arrangere sommercamps for ungdom!

Mer info, krav til klubber og søknadsskjema finner du på på denne siden.

 

Publisert første gang 23.01.19

X