go up

Viktigheten av tilpasset trening for utøvere

Lørdag 29. oktober var Bærumssvømmerne vertskap for dagskurs om svømmeopplæring og trening av personer med funksjonsnedsettelse. Kurset er lagt opp med en teoretisk og en praktisk del og tar for seg hvordan en kan tilpasse vanntilvenning, svømmeopplæring og trening av  personer med funksjonsnedsettelser.

Med dette kurset får instruktører og trenere et godt grunnlag for å gir et godt og tilpasset tilbud til personer med funksjonsnedsettelser. Neste kurs holdes i Ålgård 12. november. Informasjon nederst på siden.

Linette Hammerlin er trener for paragruppen i Bærumsvømmerne (BSV) og deltok på kurset for å utvide kunnskapene sine innenfor treningsmetodikk og pedagogikk samt treffe og diskutere aktuelle problemstillinger med andre svømmetrenere/-instruktører med erfaringer innen para-svømming

Jeg syntes dette var et utrolig lærerikt kurs – og veldig gøy! Det møtte absolutt mine forventninger, sier Linette.

«Det finnes bare muligheter, om man bare er kreativ nok»

– Jeg likte også veldig godt at kurset var delt inn i en teori- og en praktisk del. I teoridelen var det fokus på de ulike funksjonshemmingene, viktigheten av tilpasset trening/læring og ikke minst at det «finnes bare muligheter» om man bare er kreativ nok.

Kurset er et heldagskurs, hvor deltakerne først går gjennom en teoretisk del med presentasjon og diskusjon av de ulike temaene. Den praktiske delen av kurset foregår i svømmehallen, hvor deltakerne blant annet fikk prøve trening med funksjonsnedsettelse.

– Dette var super spennende og for min del en utrolig lærerik del av kurset. Vi brukte sorte brille- glass som medførte at vi ikke så noe i bassenget. Vekselvis fikk vi prøve oss som «blind» utøver og som ledsager, vi demonstrerte øvelser uten å få lov til å snakke for å lære å kommunisere med utøvere med hørsels-nedsettelse og jobbe med avstivede ledd for nedsatt funksjon. Denne praksisdelen ga et meget godt innblikk i viktigheten av tilpasset trening for den enkelte utøver utifra deres funksjonshemming og utfordringer.

«Det er samfunnet vårt som skaper hemningen mellom samfunnet og utøveren»

Med kurset får klubbene og trenerne større bevissthet om utfordringene idrettsutøvere med nedsatt funksjonsnedsettelser møter. Samtidig får de verktøy og innsikt i hvordan disse utfordringene best kan møtes slik at utøverne blir inkludert og sett på best mulig måte.

Vi fikk innsikt i hva de forskjellige utfordringene er og kan være, hvordan forbedre tilrettelagt svømmeopplæring, at alle er forskjellige og har ulike behov selv om de kanskje har samme diagnose. Videre at det er viktig å huske at utøveren er ikke hemmet, men har en utfordring – og skal tas vare på og behandles på disse premissene. Det er samfunnet vårt som skaper hemningen mellom samfunnet og utøveren.

Mestringsfølelse som hovedmål

Med større innsikt i utfordringene klubbenes para-utøvere møter til daglig, er Linette nå klar til å ta med seg kunnskapen fra dagskurset til sitt daglige arbeid i BSV.

– Jeg kommer til å bruke kunnskapen jeg ervervet meg under kurset daglig i min jobb som svømmetrener i BSV. Dvs i planleggingen av aktiviteter for nye utøvere og ikke minst forbedre tilpassete aktiviteter for mine nåværende utøvere. Dette er for at de skal få en enda bedre mestringsfølelse og føle på utvikling. Jeg mener dette er positivt for dem, ikke bare som utøvere, men også som person. I tillegg tror jeg at mestring er bra for miljøet i gruppen.

X