go up

Vi gratulerer våre nye Trener 3

I helgen var det siste samling for Trener 3-studenter på Elverum. Det er tredje gang NSF i samarbeid med Høyskolen Innlandet, innebandy, golf, ski, friidrett, orientering, volleyball og triatlon arrangerer Trener 3-utdanning. Seks svømmetrenere deltok og har nå gjennomført utdanningen.

Trener 3 er et studie med fokus på utvikling og prestasjon, og er rettet mot trenere som har ambisjoner om å trene morgendagens toppidrettsutøvere. En av disse trenerne er Ashlie McDougall fra OI Svømming. Hun har nettopp ferdiggjort sin Trener 3-utdanning.

Jeg meldte meg på Trener 3 i håp om å være bedre forberedt for utøverne mine. De vokser og kommer til et nivå som jeg ikke har hatt mye erfaring med, så jeg ønsket å lære så mye jeg kunne for å hjelpe dem bedre. I Trener 3-utdanningen fikk jeg teoretisk kunnskap om ernæring, power dynamics og angsthåndtering. I tillegg fikk jeg praktiske ferdigheter angående tests og løpsanalyse, sier Ashlie.

Trener 3-utdanningen gir 20 studiepoeng og er en videre bygging av Trener 2-utdanningen. Det starter en ny runde med Trener 3-utdanning annethvert år, motsatt Trener 2-utdanningen som starter ny runde hvert år.

Ashlie McDougall Foto: OI Svømming

Verdi i utdanning med andre idretter

På Trener 3-utdanningen er det fokus på videreutvikling av kompetanser innen trenerrollen. Via fem fysiske samlinger og digitale møter gjennomgår deltakerne forskjellige relevante emner som kan hjelpe til videre utvikling og inspirasjon. Noen samlinger er idrettsspesifikke, mens andre er felles for alle idretter.

Det var interessant å høre hvordan de andre idrettene forholder seg til trening og organiserte treningene sine. Å jobbe med andre idretter fikk meg til å tenke spesifikt på hvilke typer øvelser de gjør som kan være til nytte for min landtrening, for eksempel koordinasjonsøvelser fra golf og spyd, sier Ashlie.

Den gode leder – fokus på utøveren

Til tross for at de deltakende idrettene er forskjellige i sammensetning, er det mange fellesnevnere i spill for trenerne. På fellessamlingene er det fokus på ledelse, organisering, egen og utøvers psykologi, ernæring, utøversamtaler med mer.

På fellessamlingene er ledelse i fokus og studentene får innsikt i og lærer om ledelse på organisasjons-, gruppe- og individnivå. De lærer å bli bevisst sine egne styrker og begrensninger, samt hvordan de kan være en god leder for utøvere med varierende styrker og begrensninger, sier Tore de Faveri, fagansvarlig i NSF.

På de idrettsspesifikke samlingene har deltakerne gått i dybden med elementer av trenerrollen som er spesifikke for svømming. Dette inkluderer konkurranseanalyse, styrketrening, test av svømmere, planlegging av svømmespesifikk trening og konkurransetrening.

Utøverne mine er ikke i målgruppen for denne utdannelsen ennå, men det vil de være i årene som kommer. Jeg planlegger å bruke kunnskapen til å forberede dem til trening på høyere nivå. Jeg vil også bruke den praktiske kunnskapen til å forklare dem hvordan de kan analysere løpene deres og ta en dypere gjennomgang på hvordan de svømmer for bedre å forstå hvor de kan forbedre seg, sier Ashlie.

Søknadsfrist i november

Søknadsfristen for neste Trener 3-utdanning er i november med oppstart i februar. Utdanningen går over tre semestre med fem samlinger. I tillegg må deltakerne gjennomføre e-kurset Trener 3 svømming.

Målgruppen for utannelsen er hovedtrenere i klubb og aktive trenere som ønsker å utvikle seg selv og utøverne sine videre. Deltakere må kunne dokumentere godkjent Trener 2-utdanning.

For mer informasjon om Trener 3-utdanningen se lenke nedenfor.

X