go up

Velkommen til nye Medley.no!

Medley.no har gjennomgått en oppussing, og du finner ny versjon på samme adresse som tidligere: www.medley.no.
Tidligere funksjonalitet er videreført i ny drakt, og ny funksjonalitet er kommet til.

Som tidligere kan du finne terminliste, ranking og rekorder på medley.no. Det har kommet til utvidede søkefunksjoner i det meste av funksjonaliteten som er videreført fra tidligere versjon. Noe av det nye er at du kan finne historisk oversikt over Årets klubb/svømmer/stuper/trener.

Den mest omfattende nyheten i den nye versjonen av medley.no er muligheten til å foreta påmelding til svømmestevne via medley.no. Dette er nå under testing av noen pilotklubber og vil gradvis bli rullet ut til klubber som ønsker å ta i bruk denne funksjonaliteten. Det blir gitt nærmere beskjed når flere klubber kan fases inn.

Påmeldingsløsningen fungerer kort fortalt slik at oppmannen legger inn på klubbens terminliste hvilke stevner som utøvere i egen klubb kan melde seg på. Her kan man velge enten hele klubben, enkelte grupper eller enkelte utøvere. Svømmere/foreldre/trenere/oppmann kan deretter gå inn og registrere hvilke øvelser den enkelte ønsker å svømme. Til slutt sender oppmannen påmeldingene til arrangøren ved hjelp av et tastetrykk i medley.no.

Annen ny funksjonalitet er registrering og administrering av overganger i medley.no. Denne vil også bli faset inn i nærmeste fremtid. Det samme gjelder registrering av våre dommeres deltagelse på stevne. De velkjente gule kortene vil leve i en overgangsperiode, men byttes gradvis ut med elektronisk registrering.

Det er litt forskjellig rutiner for registrering av stevner til terminlisten hos våres forskjellige grener. Terminlisten inneholder ved lansering av nye medley.no svømmestevner for 2019, samt også en del arrangementer for de andre grenene. Listen vil bli komplett når fristene for alle grenene har gått ut, og stevnene er behandlet.

X