go up
NSF briller hette

Valgkomiteen innstiller Bratbakk som ny president

Valgkomiteen i Norges Svømmeforbund fikk en utfordring da nåværende president Per Rune Eknes meddelte at han valgte å takke av etter 12 år i dette vervet. Dette er for øvrig den lengst sittende presidenten gjennom tidene i NSF. Valgkomiteen innstiller Cato Bratbakk som kandidat til presidentvervet i Norges Svømmeforbund. Cato er en engasjert og positiv person. Hans evner til å kommunisere med andre har gitt ham et bredt kontaktnettverk i svømme-Norge. Han har lang ledererfaring fra svømmeidretten og andre frivillige organisasjoner.

Cato Bratbakk

Cato Bratbakk

Valgkomiteen er nå godt i gang med å bygge et helt nytt team rundt Cato, det med bakgrunn i at det resterende styret ikke hadde mulighet eller ønsket å bli med inn i neste tingperiode. Valgkomiteen er altså i ferd med å besette flere av plassene, men vi ønsker fortsatt innspill på kandidater som kan være aktuelle inn i det nye forbundsstyret.

Norges Svømmeforbunds ting arrangeres i Bergen 23.-24. april 2016.

Kontaktinfo:
Cato Bratbakk, mobil 9481 8169, cato@bratbakk.com
Valgkomiteen NSF: Tor Aage Dæhli, mobil 9598 1859, tor.dahli@eidsivaenergi.no

X