go up
NSF funksjonshemmede jente. Fotograf: Paal Staven

Utlysning – midler fra ExtraStiftelsen

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter.

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2017 er 15. februar 2017. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart vår 2018 er 15. august 2017. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Første steg – bli godkjent som søker
For å bli godkjent som søker må du sende en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no med korte svar på følgende spørsmål:

  1. Hva er bakgrunnen for prosjektet?
  2. Hva er målsetting for prosjektet?
  3. Hvem er målgruppen for prosjektet?

 

Les mer på linkene nedenfor.

X