go up
NSF funksjonshemmede gutt

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen 2018

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til prosjekter rettet mot utsatte grupper.

Både idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkretser og særforbund kan søke via NIF.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med lav betalingsevne
  • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom i idrettslag.

Du kan søke om prosjekter som går over 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for prosjekter med oppstart januar er 15. august året før.
Søknadsfrist for prosjekter med oppstart juli er 15. februar samme år.
Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

 

For mer informasjon om søknad om midler fra ExtraStiftelsen, se Idrettsforbundet sin hjemmeside.

X