go up

Utlysning av midler gjennom Stiftelsen Dam

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Det lyses nå ut midler gjennom Helseprogrammet, Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet.

 

Helseprogrammet

Her kan det søkes om støtte til tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot utsatte og sårbare grupper. Prosjektene skal fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse for disse gruppene.

Les mer her om Helseprogrammet

Søknadsfristen er 1. mars 2022 for prosjekter med oppstart 1. juli 2022.

De som skal søke midler, må bli opprettet som søker. Se beskrivelse nederst på siden, trinn 1-3, for å bli opprettet som søker. En må bli opprettet som søker i god tid før søknadsfristen.

Les nyhetssaken om tildelingen i helse høst 2021-programmet.

 

Stimuleringsprogrammet

Her kan det søkes om støtte til tidsavgrensede tiltak som bidrar til å redusere negative konsekvensene av smitteverntiltak, med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse for utsatte og sårbare grupper.

Les mer her om Stimuleringsprogrammet

Søknadsfristen er løpende helt til potten med midler er tom.

Oppstart av prosjektet kan gjøres umiddelbart dersom søknaden blir innvilget.

De som skal søke midler, må bli opprettet som søker. Se beskrivelse nederst på siden, trinn 1-3, for å bli opprettet som søker.

 

Aktivitetsprogrammet

Her kan det søkes om støtte til tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

Les mer her om Aktivitetsprogrammet

Søknadsfristen er løpende helt til potten med midler er tom.

Oppstart av prosjektet kan gjøres umiddelbart dersom søknaden blir innvilget.

De som skal søke midler, må bli opprettet som søker. Se beskrivelse nederst på siden, trinn 1-3, for å bli opprettet som søker.

 

 

For alle programmene:

Følg trinn 1-3 under for å bli opprettet som søker.

  1. Ta kontakt med ditt Norges Svømmeforbund  v/kristin@svomming.no  for å høre om det er ok at dere søker. Det holder med en kort epost om hva prosjektet gjelder. 
  2. Send en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no hvor du skriver 3 setninger om:
  • prosjektets målsetting
  • prosjektets målgruppe
  • prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskretsNIF sender deg en epost om du kan bli opprettet som søker. NIF gir deg tilgang til et elektronisk søknadsskjema.
X