go up

Ungt engasjement i Norges Svømmeforbund

Lederkurs for ungdom

Norges Svømmeforbund arrangerer hvert år Lederkurs for ungdom. Dette er et kurs for alle engasjerte ungdommer mellom 15 og 19 år, som har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (i styre, utvalg etc.), eller som ønsker å videreutvikle seg som instruktør, trener eller dommer.

Målsetningen med kurset er å hjelpe deltakerne til å utvikle seg til dyktige og initiativrike unge ledere, som både vil, kan og tør å ta ansvar og å engasjere seg. Gjennom kurset blir det lagt vekt på å tilføre eller forsterke ungdommenes faglige kompetanse slik at de på en best mulig måte kan bidra inn i idretten som en ressurs.

Kurset går over to helger med praksis i egen klubb mellom kurshelgene. Årets kurs ble avsluttet med kurshelgen 17.- 18. mars 2017. Det var veldig gledelig å oppleve ekstra stor interesse for deltakelse ved denne kursrunden, og kurset ble raskt fulltegnet. Årets deltakere var en flott gjeng på 26 ungdommer fra 11 forskjellige klubber. Ungdommene har jobbet hardt gjennom to kurshelger, og har hatt gode praksisperioder i egne klubber. Vi ønsker dem lykke videre med godt klubbarbeid og egen lederutvikling!

Her kan du lese mer om Lederkurs for ungdom.

 

Samling for unge ledere, trenere og dommere

I tillegg til Lederkurs for ungdom arrangerer Norges Svømmeforbund også et annet tilbud til engasjert klubbungdom, nemlig Samling for unge ledere, trenere og dommere. Årets samling ble avholdt i Bergen 18.-19.mars 2017. Her deltok mange fra Lederkurs for ungdom, i tillegg til unge dommere og trenere. Denne samlingen har et seminar- format, og ungdommene jobber både praktisk i grupper og lytter til spennende foredrag. Programmet inneholder både fellesforedrag og egne program for ledere, trenere og dommere. Denne helgen hadde vi gleden av å få ny kunnskap og inspirasjon fra foredragsholderne Nicholas Philip, som er ung tillitsvalgt i Forbundsstyre i Norges Baskeballforbund, vår egen Robin Dale Oen, samt Jan De Lange fra Antidoping Norge. Spennende og moro var det også å besøke AdO arena under finalene på NM kortbane, der vi gjorde gruppeoppgaver og fikk kikket på mye rask svømming. Ungdommene har jobbet intensivt og bra gjennom hele helgen, knyttet nye kontakter og fått økt sin kompetanse innenfor sine arbeidsområder i klubben.

Vi ønsker dem lykke til videre med sine lederroller, trenervirksomhet og dømming!

 

Her kan du lese mer om Samling for unge ledere, trenere og dommere.

X