go up

Unge ledere imponerte i helgen

Lederkurs for ungdom har endelig startet opp igjen! Til kurset som var 5.-7. november, møtte en bra gjeng på 15 unge ledere fra 9 ulike klubber. De viste godt engasjement og fin evne til refleksjon. 

Kurset tok for seg modulene:

• Bli kjent
• Jeg som rollemodell
• Selvtillit, selvbilde og selvfølelse
• Medlemmet i sentrum
• Deg som ressurs
• Fra mål til handling
• Kommunikasjon
• Presentasjonsteknikk

Deltakerne ble presentert for ulike verktøy og teknikker for ledelse. Samtidig var det satt av tid for refleksjon, gruppearbeid og ulike aktiviteter. Ungdommene formulerte også sin egen handlingsplan som de skal arbeide med i praksisperioden i egen klubb.

 

Kurslærerne Gunnhild Grande Thorshaug og Sverre Arnaberg Fredriksen er strålende fornøyd med første kurshelg:

Det var moro å jobbe med en gjeng som viste så mye engasjement og god evne til refleksjon.

Vi takker kurslærere og deltakere for en flott helg. Det blir spennende å se ungdommenes utvikling til neste kurs. Lederne skal nemlig ha praksis i egen klubb hvor de skal gjennomføre egne planer som skal komme klubben til gode.

Vi ønsker ungdommene lykke til!

 

(PS: Pga stor etterspørsel i år, arrangerer NSF også kurs for et ekstra kull. Vi gleder oss til å møte dem om to uker)

X