go up
NSF trening gruppe

Ungdomsløftet.no – 30 eksempler på god ungdomsidrett

Trenger du hjelp til å skape en bedre ungdomsidrett og bevare ungdommene lengst mulig i din klubb? Norges Idrettsforbund har laget en side med 30 eksempler fra klubber med tips og råd til god ungdomsidrett.

– Hovedhensikten med ungdomsløftet.no er å vise frem og spre gode eksempler og ideer om hvordan man kan tilrettelegge for god ungdomsidrett, men vi ønsker også å motta flere tips til gode historier som vi kan dele med alle i norsk idrett, sier Kathrine Godager, rådgiver ungdomsidrett i Norges idrettsforbund.

Bakgrunnen for ungdomsløftet.no er frafallet i ungdomsidretten. Norges idrettsforbund opplever det som utfordrende å kommunisere årsakene til frafall og hvordan idrettslag skal jobbe for å redusere frafallet. Derfor har NIF gått nye veier for å se om de kan inspirere idrettslag til god ungdomsidrett gjennom å løfte frem suksesshistorier fra virkeligheten. Ved å la utøvere, trenere, foreldre og idrettslag selv fortelle hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett håper de budskapet blir tydelig og sannferdig – og samtidig morsommere å se og lese.

Fra svømming har vi Trondhjems svømme- & livredningsklub som deler tips om hvordan de har både konkurransegrupper og treningsgrupper, slik at alle kan være med i klubben, uavhengig av ambisjonsnivå.

I Norges Svømmeforbund´s virksomhetsplan 2016-2019 står det at NFS og klubber skal «Utvikle allsidige aktivitetstilbud for å redusere frafall i ungdomsalder (13-19 år)», og det står at «Klubbene tilbyr et bredt aktivitetstilbud, spesielt for ungdom».

Norges Svømmeforbund håper klubber ser igjennom ungdomsløftet.no og finner inspirasjon fra andre idretter og klubber til at enda flere ungdommer fortsetter i idretten.

Les mer om ungdomsløftet.no på Idrettsforbundet sin nyhet om nettsiden.

Les mer om tiltak for ungdom i Norges Svømmeforbund på vår egen Ungdomsidrett side.

 

 

X