go up

Ungdom på lederkurs imponerer!

I helgen ble det avholdt andre og avsluttende samling av Lederkurs for ungdom for kull 2019/2020! Kurslærerne var spente på å høre hvordan det hadde gått i praksisperiode i egen klubb, og ikke minst – Hvilke erfaringer hadde de gjort seg som ledere?

Samlingen skulle egentlig vært avholdt i mars, men ble av naturlige årsaker avlyst grunnet pandemisituasjonen. Siden vi så ungdommene sist, på første samling, har de vært ute i praksisperiode i egen klubb hvor de har gjennomført handlingsplanen de definerte selv på første samling. Her hadde de satt realistiske, men samtidig ambisiøse mål. Noen av prosjektene hadde blant annet som mål om å:

  • Fremme samhold og inkludering blant trenere og instruktører
  • Øke aktivitets- og treningstilbudet i klubb
  • Øke kompetansenivå blant dommere
  • Forbedre svømmetilbudet blant skoleelever i kommunen
  • Forsterke det sosiale miljøet blant yngre utøvere

Dette gjorde de blant annet ved å arrangere stevner, arrangere sosiale aktiviteter, arrangere dommersamling, og opprette nye aktiviteter og treningstilbud i klubben.

Ungdommene viste at de har stått på og jobbet hardt for å dra i land prosjektene sine, og kurslærerne var enige om at deltagerne holdt høyt nivå. Dette viste de ikke bare gjennom hva de hadde fått til, men ikke minst gjennom egen refleksjon, noe kurset legger størst vekt på.

Vi jobbet også med ulike øvelser og leker for å demonstrere viktigheten av god ledelse. Til slutt jobbet vi i grupper med ulike klubbrelaterte caser, som bekreftet utviklingen ungdommene har hatt gjennom perioden.

Ung leder Silje, forteller hva hun tar med seg fra kurset:

Det viktigste jeg tar med meg fra kurset går på tema selvtillit og identitet, som vi lærte om på første kurshelg. Jeg har lært i praksis at jeg ikke skal gi meg hvis det er noe jeg ønsker å få til. Jeg har funnet en trygghet i at det jeg gjør er bra og viktig. Det å tørre og mene og tørre å gi beskjed, er bedre enn å være redd for å ta feil og ikke å si noe det helle tatt. Jeg har også erfart at det er nødvendig å ha en handlingsplan. Da kan man enklere legge fram ideene sine og har lettere for å bli hørt. Jeg har også lært verdien av å stille de gode spørsmålene og gi konstruktiv tilbakemelding.

Vi ønsker de unge lederne lykke til videre, og håper de vil fortsette sitt engasjement for idretten også i fremtiden! Vi håper også at flere klubber ser verdien av ungt lederskap og tør og slippe dem til. Vi er heldige som har slike engasjerte ledere i våre klubber! 😀

 

Lederkurs for ungdom 2020/2021 – ta sjansen!

Vi håper på mange påmeldinger til oppstart av neste kurs helgen 20.-22. november på Gardermoen! Lederkurs for ungdom har som mål å forberede ungdom til ulike lederroller i klubbarbeidet i norsk idrett. Gjennom kurset utvikler du deg i lederrollen, lærer arbeidsverktøy og teknikker, får ny inspirasjon og knytter nye kontakter.

X