go up

Ungdom holder høyt nivå!

Våre to kurskull i årets Lederkurs for ungdom hadde siste samling i helgen som var. Vi var spente på å høre hvordan det hadde gått i praksisperioden i egen klubb, og ikke minst – hvilke erfaringer hadde de gjort seg? 

 

Evaluering av egne prosjekter

Siden sist vi så dem, fikk ungdommene i oppgave å utføre et valgt prosjekt som skulle komme klubben til gode. Handlingsplanene ble utformet på første samling. Noen av prosjektene var:

  • Oppstart av ny treningsgruppe
  • Juleavslutning
  • Vannpolodag
  • Julebord med klubbens ansatte
  • Disco som rekrutteringsarena
  • Vill i vann-samling
  • Kostholdskurs og instruktørmøte

Ungdommene viste at de har stått på og jobbet hardt gjennom hva de hadde fått til. Ikke minst imponerte de gjennom hvordan de reflekterte over eget arbeid, noe som kurset legger størst vekt på. Vi snakket om det som hadde går på skinner og ikke minst det som ikke hadde gått etter planen. I refleksjonsarbeidet kom det frem at noen hadde satt seg for ambisiøse mål, mens andre hadde satt målene for lave hvor utfallet faktisk hadde gått langt over forventningene. Mange hadde også lært at man burde ha satt tydeligere deadlines, laget bedre rollefordeling og hatt tettere oppfølging.

Deltakerne ble også delt inn i grupper for å arbeide med ulike klubbrelaterte caser.

 

«Veldig imponert»

Kurslærer Sverre Fredriksen er stolte over deltakerne og at de har lært å bruke handlingsplan som et verktøy. Han sier dette etter kurset:

Veldig gøy å høre erfaringene deres og at de har brukt det de lærte aktivt i arbeidet sitt. Det er også veldig bra og viktig at de opplever god respons i klubbene sine og at de blir fulgt opp når de kommer hjem. Når de får god oppfølging og positiv respons, så får de også lyst og motivasjon til å bidra.

Vi ønsker de unge lederne lykke til videre, og håper de vil fortsette sitt engasjement for idretten også i fremtiden! Vi håper også at flere klubber ser verdien av ungt lederskap og tør og slippe dem til. NSF er heldige som har slike engasjerte unge ledere i klubbene!

Påmelding til neste kursrunde blir annonsert før sommeren!

 

 

X