go up
NSF jente ved kant

Undersøkelser om svømmedyktighet

Norges Svømmeforbund (NSF) har et mål om at alle barn skal kunne svømme. NSF har derfor, sammen med andre samarbeidspartnere, gjennomført undersøkelser for å få kartlagt hvor mange 10-åringer som kan svømme 200 meter. Undersøkelsene er foretatt i 2003, 2009 og 2013, og alle viser at det kun er omtrent halvparten av 10-åringene som kan svømme 200 meter.

X