go up
NSF jente ved kant

Undersøkelser om svømmedyktighet

Norges Svømmeforbund (NSF) har et mål om at alle barn skal kunne svømme. NSF har derfor, sammen med andre samarbeidspartnere, gjennomført undersøkelser for å få kartlagt hvor mange 10-åringer som kan svømme 200 meter. Undersøkelsene er foretatt i 2003, 2009, 2013 og 2021. De tre første undersøkelsene  viser at det kun er omtrent halvparten av 10-åringene som kan svømme 200 meter, i siste undersøkelse foretatt i 2021 er det 4 av 10 som svarer at de kan svømme 200 meter.

I 2021 har vi sammen med Redningsselskapet utført en befolkningsundersøkelse om nordmenns svømmeferdigheter og risikovurdering ifm vannaktiviteter. Undersøkelsen viser at 64% av befolkningen kan svømme 200 meter, og at 22% svarer at de er utrygge på hva de skal gjøre hvis de ser en som er i ferd med å drukne.

X