go up

Tryggivann.no – og NIFs krav til ett medlemssystem

Norges idrettsforbund har stilt krav om at alle klubber, uansett idrett, kun får benytte ett medlemssystem.

Veldig mange klubber i Norges Svømmeforbund har benyttet tryggivann.no til å fakturere medlemskontingent sammen med aktivitetsavgiften.
Utover dette har ikke tryggivann.no veldig mye funksjonalitet som er direkte knyttet mot medlemshåndtering, men det er et system som er spesialisert rundt det å organisere og ta imot påmeldinger med betaling til opplæringsaktiviteter.

 

Det er særlig én ting som har vært viktig for klubber som bruker tryggivann:
Fakturering av medlemskontingent må gjøres sammen med fakturering av aktiviteten slik at man ikke fakturerer aktivitet fra ett system, og deretter foretar en separat fakturering av medlemskontingenten fra et annet system.

Å gjøre fakturering av medlemskontingenten separat fra annet system vil både være tidkrevende (spesielt for store klubber), og gi utfordringer i forhold til oppfølging av betalinger i to systemer. I tillegg vil det bli mer tungvint for de som skal betale – hvis de måtte betalt to ulike plasser; samt risiko for at man ikke foretar begge betalinger.


Enighet med Norges Idrettsforbund

Etter en tid med flere løsningsforslag har vi kommet til enighet med Norges Idrettsforbund om en løsning som gjør at man kan fortsette å fakturere medlemskontingent sammen med aktiviteten i tryggivann.no. Denne løsningen innebærer at klubbens offisielle medlemssystem er KlubbAdmin, som leveres av Norges Idrettsforbund.

 

I praksis vil løsningen fungere slik at man melder seg på aktivitet som vanlig igjennom tryggivann.no.
Hvis aktiviteten krever medlemskap så vil man i påmeldingsprosessen bli tatt en sløyfe via innmeldingsportalen til Norges Idrettsforbund får å registrere medlemskapet.
Man blir sendt tilbake igjen til tryggivann.no hvor man fullfører påmeldingen.
Faktura for medlemskontingent og aktivitet blir fakturert sammen i forbindelse med den betalingsløsningen som er valgt av klubben for det aktuelle kurset (faktura/nettbetaling/efaktura).

 

Det er altså slik at denne løsningen gjør det mulig å fakturere aktivitet og medlemskontingent via tryggivann.no.

Men det er ikke et krav at man må benytte denne muligheten.
Kravet fra Norges Idrettsforbund er at man kun kan benytte ett medlemssystem.
Ønsker man å benytte et annet medlemssystem så kan man gjøre dette, men da vil det ikke være mulig å fakturere medlemskontingent via tryggivann.no.

Fakturering av medlemskontingent via et annet system vil være et tema for fleridrettslag, hvor hovedlaget har valgt et annet medlemssystem enn KlubbAdmin.

 

NIF sitt krav om å velge medlemssystem

Norges Idrettsforbund har i lang tid kommunisert ut, også til klubber under Norges Svømmeforbund, at de må inn å registrere hvilket medlemssystem som klubben har valgt.

Dette har selvsagt vært umulig for tryggivann-klubber siden det ikke har vært avklart hvordan løsningen blir.

Nå er det enighet mellom Norges Svømmeforbund og Norges Idrettsforbund at løsningen blir en integrering mellom tryggivann.no og KlubbAdmin slik at medlemskapet registreres i KlubbAdmin som en del av prosessen med å melde på til aktivitet i tryggivann.no.

 

Norges Idrettsforbund sender ut e-post 7.desember, hvor de ber klubber som ikke har valgt medlemssystem om å gjøre dette.

NSFs medlemsklubber har da disse valgene:

  1. Bruke løsningen med tryggivann.no og KlubbAdmin – Da velger man medlemssystem: KlubbAdmin
  2. Bruke et annet medlemssystem – Da velger man dette, men det vil ikke være mulig å fakturere medlemskontingent fra tryggivann.no.
  3. Klubben er en del av et fleridrettslag. Hovedlaget velger medlemssystem. Har de valgt noe annet enn KlubbAdmin kan man ikke fakturerer medlemskontingent fra tryggivann.no.

 

Løsningen som binder registrering av medlemskap i KlubbAdmin sammen med påmelding til aktivitet i tryggivann.no er nå under implementering.

Det vil komme flere detaljer om hvordan løsningen mellom tryggivann.no og KlubbAdmin vil fungere på nyåret.

Hvis dere har spørsmål, så ta kontakt med Tor Arne Volden – TorArne.Volden@svomming.no.

 

X