go up

Treningsplanlegging: Er vi godt nok forberedt?

På grunn av strenge retningslinjer for organisert trening, kan det være ekstra utfordrende å holde gode økter enten det er online/video, eller i små grupper ute. Her er en liten refleksjon rundt treningsplanlegging og kvalitet i øktene vi gjennomfører. Innholdet passer de fleste idretter og grener, men er ekstra fokusert på teknikk og motorikk. Teksten er utarbeidet fra webinar med Lars-Arne Andersen, Fagkonsulent – teknikk og motorikk i Olympiatoppen.

 

Inngang til – og utgang fra økter. Hva gjør vi? Hva vil vi?

For å gjennomføre en skikkelig god teknisk økt, er det utrolig viktig å få utøverne det gjelder til å forstå hensikten med det som skal jobbes med. Dette kan oppnås på forskjellige måter, men det handler om å få utøveren motivert og reflektert rundt det som skal gjennomføres. Virkelig sette fokus. Da er det viktig å kjenne utøverne godt, det er det ingen tvil om. Men lener vi oss litt på det? Er vi godt nok forberedt til øktene? Selv om vi vet hva vi ønsker ut av økten, hjelper det lite om dette ikke samsvarer med forventningene til utøveren.

Jeg erfarer selv at det kan handler om å komme å gang, få gjort mest mulig. Hva med å ta et steg tilbake, roe det hele ned, og bruke mer tid i inngang av økt. Gjennomføre gode forventningsavklaringer med gruppen, og åpne opp for refleksjoner rundt arbeidet. Hva er egentlig hensikten med økten? Målet bør være å få utøverne til å forstå, eller eie arbeidet selv, ikke bare gjennomføre. Om de ikke ser overføringsverdien, hjelp dem å reflektere rundt øvelsene, arbeidet, og skap rom for å la det synke inn. Underveis i øktene er det et tips å være spørrende, eller coachende i tilnærmingen. Slik utfordrer man hele tiden utøverne til å være tilstede i øvelsene, føle, kjenne, gjennomføre med en bevissthet.

 

Evaluering

Hva skjer på slutten av eller etter økten? Tar vi oss tilstrekkelig med tid til evaluering både med og uten utøvere? Hva evalueres? Hvordan? Hva kan vi gjøre for en best mulig evaluering? Hør med utøver, hva erfarte han/hun? Hva fungerte bra, hva fungerte mindre bra og kanskje heller dårlig? Jobber man med spesifikt teknisk arbeid kan det være utfordrende å teste fremgang, da teknikken kan være lite målbar. Da kan det være lurt å føre en kort enkel logg. Eks:

 

 


Innhenting av kunnskap fra utøver– en del av forberedelsene

Forslag til struktur for planlegging av innhold og gjennomførelse av økt:

 

Samtalen

 

Screening

 • Gjennomføre reach øvelser, måle og filme. Prøve å kartlegge hvilke forutsetninger/utfordringer utøveren har for å gjennomføre ønsket teknikk.
 • Hvilke strategier bruker utøveren for å gjennomføre ønsket bevegelse?
 • Klarer utøver og ha god kontroll i ledd som f.eks hofte/bekken, kne, ankel, skulder når ønsket bevegelse gjennomføres?

 

 Kommunikasjon

 • Hvordan foregår kommunikasjonen? Er den tilstrekkelig og presis?
 • Er begrepsapparat eller terminologi bra nok? Snakker dere samme «språk»?
 • I hvilken grad har utøver eierskap til sitt prosjekt?
 • Totalvurdering av kommunikasjon 0-10
 • Hvilken feedback, og hvordan skal den formidles?
  • Introdusere feedback/kommunikasjonsmodeller?

Eks:

 

 Observasjon

Er man en del av et trener-team, eller man har hovedansvar for teknikk, eller styrketrening er det viktig å delta og gjennomføre observasjon av utøveren i på feltet.

 • På han eller hennes arena
 • I trening
 • I konkurranse
 • Video

 

 Tiltak – avklaring

Etter å ha innhentet kunnskap, kan en sammen bestemme seg for tiltak som kan være med å øke prestasjon.

 • Hvilke(n) (type) tiltak?
 • Nedenfra og opp?
 • Ovenfra og ned?
 • Kombinasjon?
 • Prioriteringer

 

 

 

 

X